Inrichten van goed bestuur / governance

Een effectieve governance draagt bij aan het succes van uw publieke organisatie. Hoe functioneert uw raad van toezicht? De verschillende governance codes in de sector vragen van uw organisatie dat het bestuur en de raad van toezicht met elkaar in gesprek gaan over de rolverdeling tussen beide partijen. Hoe optimaliseert u deze balans in toezicht en bestuur?

Mazars hanteert het onderstaande ‘4 Levers of Control’-model om u een beeld te geven van de belangrijkste perspectieven en samenhang daartussen van goed bestuur. Hoe gaat uw organisatie om met de spanning tussen regels en grenzen stellen versus ruimte geven voor de deskundigheid en creativiteit van uw medewerkers? Hoe balanceert u tussen aandacht voor prestaties (op korte termijn) en strategie (op langere termijn)? Deze balans is voor iedere organisatie verschillend omdat deze afhankelijk is van de ambities, van de omgeving én van de volwassenheid van de interne beheersing. En wat betekent deze balans voor de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor toezicht en bestuur?

Tijdens de Inhouse training zullen we aan de hand van dit model mogelijke inrichtingsvarianten van de governance bespreken. Desgewenst kunnen ook  de volgende zaken aan de orde komen:

  • Belang van een op uw organisatie toegesneden gedragscode: is de ‘purpose’ van uw organisatie goed vertaald naar de kernwaarden en missie (Beliefs)? Is daarop gebaseerd gewenst gedrag beschreven en is ook benoemd wat óngewenst gedrag is in uw organisatie (boundaries)? Actieve betrokkenheid van uw medewerkers in dit proces draagt bij aan de acceptatie en naleving van de Gedragscode en aan de ‘openheid’ van uw organisatiecultuur.
  • De kracht van een ‘gebalanceerd’ dashboard: zou het waardevol zijn om uw huidige managementinformatie (diagnostic control) te verrijken met relevante niet-financiële indicatoren (uit de andere 3 perspectieven), waardoor uw bedrijfsvoering beter in balans is? Voorbeelden hiervan zijn waardering door publiek, donateurs of leden; de naleving van grenzen; de ‘werking’ van uw kernwaarden, risicomanagement en lerend vermogen.
  • Bespreekt u met enige regelmaat de belangrijkste organisatierisico's met uw managementteam? Risicomanagement brengt focus en is behulpzaam bij het onderbouwen van uw continuïteitsreserve. Wanneer risicomanagement eenmaal routine is geworden, biedt het inventariseren van kansen in dezelfde cyclus nog extra toegevoegde waarde.
4.png

Voordelen Public Inhouse training

  • De inhoud en het programma zijn flexibel in te richten op uw organisatie. U kunt meerdere modules kiezen tegen een gereduceerd tarief.
  • De kennis en competenties van uw professionals worden tegelijk op hetzelfde niveau gebracht.
  • Doordat u één pakketprijs betaalt, bespaart u kosten. Hoe meer deelnemers, des te lager de kosten per medewerker.
  • De medewerkers ontvangen, indien gewenst, na afloop van de training een deelnamecertificaat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Inhouse training voor uw organisatie? Of heeft u maar een beperkt aantal collega’s waarvoor deze module relevant is en neemt u liever deel aan een seminar? Vul dan het contactformulier in met uw wensen en de betreffende specialist neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

* verplichte velden

Uw persoonsgegevens worden door Mazars Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke, verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als u een verplicht veld leeg laat, kan uw verzoek mogelijk niet verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw verzoek te kunnen verwerken.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om aanwijzingen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in ernstige mate raakt.