Vennootschapsbelasting en ANBI

Vennootschapsbelasting is mogelijk niet waar u aan denkt in de omgeving waarin u werkzaam bent. Van een winststreven is immers geen sprake. Toch is het niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Zo horen subsidies in beginsel tot het fiscaal te belasten resultaat, zijn giften alleen vrijgesteld als er geen tegenprestatie tegenover staat en kan een kleine activiteit zoals het verkopen van producten via de webshop, het aanbieden aan diensten aan niet-leden of het detacheren van personeelsleden al leiden tot belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Tijdens de module gaan wij in op de afzonderlijke activiteiten en inkomstenstromen van uw organisatie. We gaan de verschillende onderdelen van de criteria langs die ons kunnen vertellen of, en zo ja in hoeverre vennootschapsbelasting een rol speelt.

Vervolgens zullen we met u beoordelen in welke mate  een beroep kan worden  gedaan op een vrijstelling waardoor de belastindruk wordt verminderd. Desgewenst verkennen we de mogelijkheden om de structuur te wijzigen door bijvoorbeeld een deel van de activiteiten over te dragen aan een andere entiteit.

Na afloop van de module zal uw organisatie een goed beeld hebben van de eventuele belastingplicht die een rol speelt binnen de organisatie.

Voordelen Public Inhouse training

  • De inhoud en het programma zijn flexibel in te richten op uw organisatie. U kunt meerdere modules kiezen tegen een gereduceerd tarief.
  • De kennis en competenties van uw professionals worden tegelijk op hetzelfde niveau gebracht.
  • Doordat u één pakketprijs betaalt, bespaart u kosten. Hoe meer deelnemers, des te lager de kosten per medewerker.
  • De medewerkers ontvangen, indien gewenst, na afloop van de training een deelnamecertificaat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Inhouse training voor uw organisatie? Of heeft u maar een beperkt aantal collega’s waarvoor deze module relevant is en neemt u liever deel aan een seminar? Vul dan het contactformulier in met uw wensen en de betreffende specialist neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

* verplichte velden

Uw persoonsgegevens worden door Mazars Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke, verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als u een verplicht veld leeg laat, kan uw verzoek mogelijk niet verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw verzoek te kunnen verwerken.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om aanwijzingen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in ernstige mate raakt.