2020: Strenge regels ten aanzien van het btw-nultarief voor leveringen in de EU

6 december 2019 - Om het btw-stelsel te moderniseren, te vereenvoudigen en bedrijfsvriendelijker te maken voor zowel de EU-lidstaten als het bedrijfsleven, heeft de Europese Commissie een ingrijpende hervorming van het btw-stelsel voorgesteld. Een van deze zogenaamde 'quick fixes' houdt in dat de btw-nummers continu zullen moeten worden gecontroleerd om in aanmerking te komen voor het btw-nultarief en om potentiële fiscale risico's te beperken. Vanaf 1 januari 2020 leiden onjuiste of ontbrekende btw-nummers in beginsel tot verschuldigdheid van btw.

Huidige regelgeving

Tegenwoordig hebben steeds meer bedrijven een groot aantal van hun klanten in meerdere rechtsgebieden. De wetgeving is parallel met deze ontwikkelingen veranderd.

Wat de btw-regelgeving betreft, is de hoofdregel dat de btw verschuldigd is in het land van de (zakelijke) klant. In het algemeen moet de klant ervoor zorgen dat de verschuldigde btw wordt betaald. In de praktijk betekent dit dat de leverende onderneming een factuur inzendt voor een vergoeding exclusief btw. De huidige btw-regelgeving schrijft voor dat op facturen het btw-nummer van de klant moet worden vermeld en dat de btw wordt geheven aan de klant. De btw-nummers worden dan ook gedeeld met de belastingdienst om na te gaan of een klant de verschuldigde btw betaalt en nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor de btw-vrijstelling.

Wijziging vanaf 1 januari 2020

Met de zogenaamde "quick fixes" die deel uitmaken van het btw-pakket van de EU, heeft de EU de controle op grensoverschrijdende transacties verscherpt om btw-fraude te bestrijden. Vanaf 1 januari 2020 worden de regels met betrekking tot het btw-nummer strenger voor grensoverschrijdende leveranciers van goederen in de EU. Op basis van de nieuwe verordening zal het ontbreken van een btw-nummer voor een grensoverschrijdende levering van goederen vanaf 1 januari 2020 leiden tot het verschuldigd worden van btw, ook al heeft een klant alleen het bedrag exclusief btw betaald. Wijzigingen van het btw-nummer zijn niet meer mogelijk. Er is een nadere regeling aangekondigd die het herstel van onjuiste of ontbrekende btw-nummers onder bepaalde voorwaarden zal toestaan, maar het is nog onbekend hoe deze eruit zal gaan zien.

Het risico voor de levering van goederen aan ondernemingen die mogelijk niet over een geldig btw-nummer beschikken, is aanzienlijk. Gemiddeld kan de leverancier tot een zesde van zijn omzet verliezen op de klant met een ongeldig btw-nummer en dit komt overeen met een btw-tarief van 20%. In de EU variëren de normale btw-tarieven van 17% tot 27%, dus hoe hoger het lokale btw-tarief dat van toepassing is, hoe hoger het risico is. 

Continu controleren: Btw-nummers kunnen in de loop van de tijd veranderen

Aangezien de ondernemingsstructuren van klanten in de loop van de tijd veranderen, kunnen ook de btw-nummers veranderen. Fusies, herstructureringen, wijzigingen in de btw-vergunning voor grensoverschrijdende transacties en wanbetalingen kunnen ertoe leiden dat een btw-nummer ongeldig wordt. In de praktijk betekent dit dat één enkele controle bij het invoeren van een klant in het CRM-systeem niet voldoende is om de btw-risico's te beperken. Het is van essentieel belang om de btw-positie van EU-klanten continu te controleren en ervoor te zorgen dat voor elke grensoverschrijdende transactie in de EU aan alle vereisten wordt voldaan.

Mazars kan u helpen met deze controle

De EU biedt een uitgebreide website om de btw-nummers in alle EU-lidstaten te controleren (VIES). Naarmate het aantal klanten in de EU echter toeneemt, wordt het gebruik van VIES voor de meeste ondernemingen een belasting. Daarom heeft Mazars een dienst ontwikkeld die helpt bij het controleren van btw-nummers in bulk. Ongeacht het aantal nummers kunnen ondernemingen op korte termijn een controle van de geldigheid krijgen inclusief een bewijs van de geldigheid.

Deze service van Mazars is eenvoudig en effectief: u stuurt ons de btw-nummers in een Excel-bestand of CSV-bestand en wij zorgen voor het validatieoverzicht en het bewijs inclusief tijdstempel van de btw-positie voor elk btw-nummer. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat u een factuur zonder btw-heffing inzendt, waar u juist met btw had moeten factureren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderende btw-regels of de btw-nummers check service? Neem gerust contact op met uw lokale Mazars btw-contactpersoon of btw-specialist Sander van Kreijl per e-mail of via de telefoon: +31 (0)88 277 23 12 of Ronald Plat per e-mail of via de telefoon: +31 (0)88 277 14 16. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?