De 30%-regeling kan eindigen vanwege toepassing 150-kilometercriterium

15 februari 2018 - Een werknemer kan in aanmerking komen voor de 30%-regeling indien de werknemer buiten Nederland is aangeworven of vanuit een ander land naar Nederland is uitgezonden om in Nederland te werken. Als een werknemer in Nederland komt werken, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Een werkgever mag deze kosten op declaratiebasis belastingvrij vergoeden. Een andere mogelijkheid is om met toepassing van de 30%-regeling een vaste belastingvrije vergoeding te geven ter grootte van 30% van het loon (zonder onderbouwing).

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers die op 1 januari 2012 reeds de 30%-regeling toepasten, is een tussentijdse toetsing binnen vijf jaar na de datum van toekenning van de 30%-regeling van toepassing. Op dit toetsmoment dient aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving voldaan te worden. Er dient derhalve ook getoetst te worden aan het 150-kilometercriterium. Dit criterium houdt in dat een werknemer in minimaal 16 van de 24 maanden voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Nederland minimaal op 150 kilometer (hemelsbreed) van de Nederlandse grens diende te wonen. Hierdoor worden effectief werknemers uit  België, Luxemburg en een deel van Frankrijk en Duitsland van de 30%-regeling uitgesloten. Indien op het toetsmoment blijkt dat aan deze eis niet voldaan is, stopt op dat moment de 30%-regeling. Wordt de regeling toch voortgezet, dan zijn loonheffingen verschuldigd over de vergoeding.

Hoge Raad

De toepassing van de tussentijdse toets is voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om bij de tussentijdse toetsing na vijf jaar het nieuwe 150-kilometercriterium toe te passen. De tekst van het besluit waarin de 30%-regeling is opgenomen, staat volgens de Hoge Raad niet aan een dergelijke uitleg in de weg. Ook een beroep op het vertrouwensbeginsel – de Belastingdienst had aan de werknemer een beschikking voor toepassing van de 30%-regeling afgegeven voor de duur van tien jaar – wordt door de Hoge Raad verworpen.
Dit betekent dat voor werknemers die op 1 januari 2012 reeds van de 30%-regeling gebruik maakten, bij de tussentijdse toetsing (na 5 jaar) beoordeeld dient te worden of ze aan het 150-kilometercriterium voldeden op het moment van aanwerving. Het is om deze reden van belang om na te gaan of u werknemers heeft die op 1 januari 2012 al gebruikmaakten van de 30%-regeling en dit nog steeds toepassen zonder dat een toets heeft plaatsgevonden aan de huidige wet en regelgeving. Dit kan grote gevolgen hebben.

Salariseis

Indien een 30%-regeling beschikking is afgegeven na 1 januari 2012 is er geen sprake meer van een toetsmoment na 5 jaar, omdat dit plaats heeft gemaakt voor een constante toets. Dit betekent dat op elk moment de toepassing van de 30%-regeling moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Het is daarom van belang dat (met name) aan de salariseis wordt voldaan. De salariseis houdt in dat de inkomende werknemer een bruto salaris exclusief de 30% vergoeding van tenminste €37.296 moet hebben. Voor jongeren onder de 30 jaar met een mastertitel is de salariseis in 2018 € 28.350. De salariseis dient op jaarbasis bekeken te worden. Om deze reden adviseren wij u te inventariseren of uw werknemers hier aan voldoen zodat u geen risico loopt op naheffingen.

Mazars kan assisteren bij het toetsen aan de 30%-regeling voorwaarden en tevens in veel gevallen assistentie bieden bij het aanvragen of optimaliseren van de toepassing van de 30%-regeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Of wilt u de komende jaren werknemers aannemen uit het buitenland? De adviseurs van Mazars kunnen u hierover adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van de 30% regeling beschikking. Neem contact op met Marco Zimmerman, Alexander RasinkRenée Pauli of Casper Vollebregt. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »