50% subsidie op HR-projecten via het Europees Sociaal Fonds

27 maart 2019 - Om als organisatie goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van medewerkers middels goed werkend HR-beleid. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen HR-projecten voor 50 procent gesubsidieerd worden. De HR-projecten moeten duurzame inzetbaarheid stimuleren, hier vallen vrijwel alle activiteiten onder betreft instroom, doorstroom en uitstroom. Dit is het grootste deel van de HR-activiteiten.

De specialisten van HR Services adviseren u graag over hoe u aan de slag kunt met de ontwikkeling van uw organisatie- en HR-activiteiten middels deze subsidie. Samen met u stellen wij een projectplan op. Op basis van dit projectplan kan onze subsidiepartner LEAP voor u de subsidieaanvraag en -verantwoording regelen. Bij de eerdere aanvraagtijdvakken hebben we samen met onze klanten succesvolle aanvragen gedaan voor deze subsidie. De onderstaande projecten geven een goed beeld van de eventuele mogelijkheden:

 • De ontwikkeling en implementatie van HR-beleid en instrumentaria
  Om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren was het voor een groeiende start-up van belang om hun HR-zaken gestructureerd in te richten.
 • Inbedding van een nieuwe organisatiecultuur
  Om de organisatieverandering bij een vereniging te kunnen realiseren is er een intensief traject opgezet waarbinnen de focus ligt op persoonlijke en teamontwikkeling.
 • Talent development
  Teneinde medewerkers te binden en te boeien in sterk concurrerende markt is een Talent Development Programma ontwikkeld, op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Professionaliseren HR-structuur
  Voor het verstevigen van de concurrentiepositie was het voor een onderneming van belang hun HR-structuur te professionaliseren, zodat de gewenste groei kon worden gerealiseerd.
 • Vergroten van onderlinge uitwisselbaarheid ten behoeve van efficiency
  Na een overname en een reorganisatie werd geconstateerd dat de werkprocessen niet optimaal waren ingericht en de organisatie kwetsbaar was geworden door het ontbreken van onderlinge uitwisselbaarheid van functiehouders.

Subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid’

Via het ESF kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor het uitvoeren van HR-projecten. Deze regeling subsidieert de advieskosten van een extern HR-adviseur. Om een subsidieaanvraag te kunnen indienen, moet de projectbegroting tussen de € 12.000,- en € 25.000,- bedragen. Hiervan is maar liefst 50% subsidiabel. 

De subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’ betreft de volgende nieuwe aanvraagtijdvakken en bijbehorende subsidieplafonds:

 • 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen - Dit tijdvak is reeds gesloten.
 • 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen - Dit tijdvak is reeds gesloten.
 • 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur), subsidieplafond € 15 miljoen 

Wij adviseren u dat u uw subsidieaanvraag al in het eerste tijdvak indient. Wanneer uw aanvraag, door het lagere subsidieplafond, niet in behandeling wordt genomen, kunt u gemakkelijker in het volgende tijdvak de aanvraag opnieuw indienen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem dan contact met ons op via +31 (0)88 277 15 00 of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.