AOW-leeftijd minder snel verhogen kost werkgevers al per 2020 geld

9 juli 2019 - Het kabinet gaat de AOW-leeftijd minder snel verhogen. Deze wijziging kost veel geld en om dit te financieren wordt het lage inkomensvoordeel (LIV) versoberd. Dit gaat volgend jaar al effect hebben op werkgevers.

Tegemoetkoming van het LIV

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Er is sprake van een laag loon als er een loon betaald wordt dat maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt.

De tegemoetkoming is op dit moment afhankelijk van de hoogte van het loon. Als het gemiddeld uurloon gelegen is tussen 100 en 110% van het WML, dan is het voordeel € 1,01 per verloond uur (met een maximum van € 2.000 per werknemer). Valt het gemiddeld uurloon in de bandbreedte van 110 tot 125% van het WML, dan is het voordeel € 0,51 per verloond uur (met een maximum van € 1.000 per werknemer).

Er bestaat een jeugd-LIV waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer. Het LIV wordt achteraf, na afloop van het kalenderjaar, in de maand augustus of september uitbetaald aan de werkgever.

Het wetsvoorstel dat de hoogte van het LIV verlaagt, is op 17 juni 2019 gepubliceerd en is vervolgens aangenomen door de Tweede Kamer.

Veranderingen met betrekking tot het LIV

Per 2020 wordt het LIV niet meer gedifferentieerd maar generiek vastgesteld op € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. Het hoge LIV van € 1,01 per verloond uur komt dus te vervallen. Dat kan een halvering van het voordeel als gevolg hebben.

De bandbreedte van het gemiddeld uurloon voor het LIV wordt € 10,05 tot € 12,58 (dit is 100 tot 125% van het WML).

De hoogte van het jeugd-LIV zal ook veranderen. Per 2020 wordt het gedifferentieerde bedrag aan jeugd-LIV gehalveerd en per 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het LIV of het jeugd-LIV? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars, of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.