Aandacht voor het juist toepassen van de hoge en lage WW-premie

10 juni 2021 - Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt er onderscheid gemaakt tussen de hoge en de lage WW-premie. Het belang is dat de hoge premie 5% duurder is dan de lage premie en dus leidt tot aanzienlijk hogere werkgeverslasten.

De hoofdregel is dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van een oproepovereenkomst. Nulurencontracten en min-max-contracten komen dus niet in aanmerking voor de lagere premie.

Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werken, mogen de werkgevers het lagere percentage hanteren, ook als er sprake is van een tijdelijk contract.

De lage premie moet echter in twee situaties achteraf alsnog herzien worden naar de hoge premie (ook al is sprake van een contract voor onbepaalde tijd):

  1. Het dienstverband eindigt binnen twee maanden na aanvang.
  2. De werknemer heeft binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond gekregen dan contractueel voor dat jaar was overeengekomen (dit geldt niet als in de arbeidsovereenkomst 35 diensturen of meer per week zijn overeengekomen).

Als gevolg van de corona-maatregelen heeft de Belastingdienst gecommuniceerd dat de lage premie voor de jaren 2020 en 2021 niet gecorrigeerd hoeft te worden naar de hoge premie in de tweede situatie.

Belangrijk om te vermelden is dat de lage premie wel naar de hoge premie gecorrigeerd moet worden als de eerste situatie zich voordoet, hiervoor geldt geen corona-maatregel. Dat betekent dat als een werknemer bijvoorbeeld in zijn proeftijd zijn dienstverband beëindigt (binnen twee maanden), correctieberichten moeten worden ingediend om zo met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af te dragen. De werkgever heeft dan dus hogere werkgeverslasten. Wij hebben gemerkt dat de Belastingdienst hier ook actief op controleert en brieven naar werkgevers stuurt als er naar hun inzicht alsnog de hoge premie moet worden betaald.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de hoge en lage premie of heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst en twijfelt u of u wel moet corrigeren naar de hoge premie een belastingcontrole en hoe u zich daar het beste op kunt voorbereiden? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars, of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.