Hof Amsterdam: cadeaubonnencentrale kan btw op kosten in aftrek brengen

18 september 2018 - Een ondernemer die zich bezighoudt met de uitgifte, distributie en afwikkeling van cadeaubonnen kan de btw op zijn uitgaven in aftrek brengen. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam beslist tijdens een door Mazars gevoerde procedure. Hij moet dan btw voldoen over zijn provisie-inkomsten. Dit oordeel kan het einde betekenen van een jarenlang gevoerd beleid van de Belastingdienst.

Huidig beleid: van btw vrijgesteld

Op 30 december 1999 heeft de staatssecretaris van Financiën in een Besluit geoordeeld dat de uitgifte, aanmaak, afrekening en verrekening van cadeaubonnen zoals boekenbonnen van btw zijn vrijgesteld. Volgens de staatssecretaris zijn de cadeaubonnen voor de btw namelijk aan te merken als ‘waardepapieren’. Volgens de btw-wetgeving zijn de genoemde handelingen dan van btw vrijgesteld. De ondernemer die de cadeaubonnen uitgeeft en afwikkelt, kan de btw op zijn kosten (bijvoorbeeld voor de aankoop van software) dan niet in aftrek brengen.

Beslissing Gerechtshof Amsterdam

Op 4 september 2018 heeft Gerechtshof Amsterdam beslist dat de opvatting van de staatssecretaris niet juist is. Gelet op jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie kwalificeren de uitgifte, distributie en afwikkeling van cadeaubonnen volgens het Gerechtshof niet als (van btw vrijgestelde) handelingen inzake waardepapieren. Maar ook niet, zoals de Belastingdienst ook had gesteld, als (van btw vrijgestelde) handelingen betreffende betalingen en daarmee vergelijkbare prestaties. De belanghebbende verrichtte daardoor btw-belaste activiteiten en had recht op aftrek van btw op haar uitgaven.

Vanaf 2019 nieuwe regeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt de btw-regelgeving inzake cadeaubonnen aangepast. Vanaf die datum zal worden gesproken van vouchers in plaats van cadeaubonnen. De uitgever van vouchers zal vanaf 1 januari 2019 (wel) btw-belaste prestaties verrichten en de btw op zijn uitgaven in aftrek kunnen brengen. Voor de periode vanaf 2019 heeft de beslissing van het Gerechtshof nauwelijks betekenis.

Tijdvakken tot 2019

Eventueel kan de staatssecretaris nog cassatieberoep instellen tegen de uitspraak bij de Hoge Raad. Dit neemt niet weg dat indien u als ‘cadeaubonnencentrale’ de uitgifte, distributie en afwikkeling van cadeaubonnen verzorgt, u onder verwijzing naar de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam in 2018 in aanmerking kunt komen voor aftrek van btw op kosten voor de lopende en komende tijdvakken. Afhankelijk van de omstandigheden kan het voor u namelijk gunstig zijn het standpunt in te nemen dat u voortaan btw-belaste handelingen verricht, over de ontvangen provisies btw voldoet en de btw op uitgaven in aftrek brengt. Omdat u echter ook een beroep kunt doen op het (niet ingetrokken) Besluit, kunt u ook het standpunt blijven innemen dat u als ‘cadeaubonnencentrale’ van btw vrijgestelde handelingen verricht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de btw-aspecten die aan de uitgifte en afwikkeling van cadeaubonnen zijn verbonden? Neem dan contact op met Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61) of Frank van Rijn (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 76). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief