Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020

19 maart 2020 - Sinds 1 januari 2019 dient de werkgever het loon tijdens het geboorteverlof van een partner volledig door te betalen maximaal eenmaal het aantal werkuren per week. De werknemer moet het verlof wel opnemen binnen vier weken nadat het kind geboren is. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verlof uitgebreid en kunnen partners tot maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Deze uitbreiding geldt alleen als het kind geboren is op of na 1 juli 2020.

UWV-uitkering

De werknemer krijgt een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van  het voor de werknemer geldende dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer of via de werkgever.

Als de werknemer gebruik wil maken van het aanvullend geboorteverlof, en het geboorteverlof ook genoten heeft, dan vraagt de werkgever dit (samen met de werknemer) tijdig aan bij het UWV. Dit kan vanaf vier weken voor het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na de laatste verlofdag. De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Bij de aanvraag van het aanvullende zorgverlof worden de volgende zaken aan de werkgever gevraagd:

  • De geboortedatum van het kind.
  • Het aantal weken dat de werknemer verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken).
  • De ingangsdatum.
  • De verklaring dat de werknemer al het standaard geboorteverlof van eenmaal de werkweek heeft opgenomen.
  •  Of het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt of aan de werkgever.

Een werkgever kan het verlof tot twee weken van tevoren nog veranderen. Dit kan alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De werkgever kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Dit mag alleen in overleg met de werknemer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aanvullend geboorteverlof? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of neem  contact op met Erik Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?