Afspraken met België en Duitsland over thuiswerkende grensarbeiders verlengd tot 1 juli 2021

28 januari 2021 - De coronacrisis en de maatregelen die overheden hebben genomen, hebben tot aanzienlijke reisbeperkingen geleid. Niet alleen worden mensen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, ook de quarantainemaatregelen en lockdowns leiden in sommige gevallen tot de effectieve onmogelijkheid om bij de normale werkplek te geraken, zeker als deze in het buitenland ligt.

Overeenkomsten met België en Duitsland

Voor werknemers die voorheen doorgaans volledig of deels buiten hun woonland werkzaam waren, kan dit effect hebben op hun belastingpositie. Denk bijvoorbeeld aan een inwoner van Nederland die normaliter 4 dagen per week werkzaam is in Duitsland, maar die nu 5 dagen per week vanuit huis in Nederland werkt. De wijziging van het arbeidspatroon leidt in principe tot een verschuiving van belastingheffing van Duitsland naar Nederland. Dit wordt onwenselijk geacht.

Nederland heeft de afspraken met België en Duitsland omtrent het mitigeren van de gevolgen op de belastingpositie van grenswerkers verlengd. Dat betekent dat de belastingpositie van grenswerkers ongewijzigd blijft, alsof zij hun normale arbeidspatroon tijdens de coronacrisis hebben voortgezet. De overeenkomsten gelden op dit moment tot 1 juli 2021, nadat recentelijk de overeenkomsten al werden verlengd tot 1 april 2021. De overeenkomst tussen Nederland en België is tussentijds opzegbaar. 

In deze overeenkomsten is opgenomen dat de dagen die ten gevolge van de coronamaatregelen thuis worden gewerkt, behandeld mogen worden als de dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Deze fictie kan dus niet worden toegepast op dagen waarop de werknemer onder normale omstandigheden ook thuis zou werken.

Verplichte administratie

Werknemers die gebruikmaken van de fictie zijn verplicht om deze consistent in beide verdragsstaten toe te passen en de nodige gegevens bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld door een schriftelijke bevestiging van de werkgever waaruit blijkt welke dagen er ten gevolge van de coronamaatregelen vanuit huis is gewerkt. De fictie kan slechts worden toegepast voor zover de thuiswerkdagen wel daadwerkelijk worden belast in de andere staat.  

Het toepassen van de fictie is echter geen verplichting. De werknemer mag ervoor kiezen om het werkelijke arbeidspatroon aan te houden voor het bepalen van de belastingverplichting in beide landen. Dit kan een netto-inkomstenvoordeel opleveren, maar verlangt wel wat rekenwerk. De meeste werkgevers hebben ervoor gekozen om de oorspronkelijke werkverdeling aan te houden voor de verwerking van het loon in de payroll. De werknemer kan het werkelijke arbeidspatroon toepassen bij de bepaling van het belastbaar inkomen. Ter onderbouwing van de splitsing van het inkomen zal de werknemer zijn werkdagen middels een zogenaamde ‘travel calendar’ en onderliggende stukken moeten kunnen bewijzen.   

Werknemers in andere landen

Deze goedkeuring geldt niet voor andere landen waar werknemers belastingplichtig zijn. In deze gevallen is het werkelijke arbeidspatroon bepalend voor de uiteindelijke belastingverplichting in de betrokken landen. Het zal uiteindelijk aan de werknemers zelf zijn om dit op een juiste wijze te verantwoorden in hun aangifte inkomstenbelasting, met de nodige complexiteit en effect op het netto-inkomen tot gevolg. 

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de fiscale positie van uw werknemers die over de grens wonen of werken? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15 of met Mia van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 25. Zij helpen u graag verder.