Belangrijke aandachtspunten voor transportondernemers

13 december 2019 - In het voorwoord van de laatste T&L nieuwsbrief hebben wij onze zorgen geuit over de ontwikkelingen in de wereld en haar invloed op onze economie. Zoals gezegd was onze vraag of de mooie zomer alweer voorbij is en of we ons hebben voorbereid op het mogelijke slechte weer wat komen gaat? In dit artikel nemen wij u graag mee in enkele aandachtspunten die u als transportondernemer kunnen helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe economische crisis.

Personeelsbeleid op orde

Een van de belangrijkste aspecten die er voor zorgen dat u als ondernemer voorbereid bent op een volgende crisis is het op orde hebben van u personeelsbeleid. De volgende punten spelen een rol met betrekking tot uw personeelsbeleid:

  • Een personeelsbeleid waarbij geen dan wel weinig concessies worden gedaan ten behoeve van de gewenste organisatie.
  • Een personeelsbestand dat meebeweegt met een veranderende vraag naar uw diensten.

Bij bovenstaande punten dient u rekening te houden met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020. Voor de transportsector is de verandering met betrekking tot de oproepcontracten (contracten zonder vaste arbeidsomvang en / of contracten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten) een aandachtspunt. In beginsel geldt hier dat de werkgever minimaal vier dagen van tevoren de tijdstippen waarop gewerkt moet worden aan de werknemer bekend moet maken. Dit is in de transportsector niet altijd even gebruikelijk.

Digitalisering

In een economie waarbij technologie een steeds belangrijkere rol speelt, is het van belang om mee te (kunnen) gaan met deze ontwikkelingen. Door de processen binnen uw onderneming zover mogelijk te digitaliseren, kunt u zich als ondernemer bezighouden met de werkzaamheden die u energie opleveren. Door digitalisering op een juiste manier toe te passen, kunt u zowel uw werknemers als uzelf ontzorgen op diverse gebieden.

Juridische structuur

Een van de mogelijke risico’s van een volgende crisis is dat een gedeelte van uw onderneming structureel verliesgevend wordt. In dit kader kan het aantrekkelijk zijn om de diverse activiteiten binnen uw onderneming te scheiden en te leiden vanuit diverse vennootschappen. Wanneer een gedeelte van uw onderneming structureel verliesgevend is, kan het aantrekkelijk zijn om een gedeelte van deze onderneming te staken. Als deze activiteiten in een aparte vennootschap zitten, kan het op deze manier makkelijker zijn om deze activiteiten te staken zonder dat dit de rest van uw onderneming beïnvloedt.

Een ander voordeel van het neerzetten van de juiste juridische structuur is dat u als transportondernemer bepaalde middelen uit de risicosfeer van de onderneming kunt halen. Hierbij kunt u denken aan het vastgoed waarin de onderneming wordt gedreven, alsmede eventuele middelen die dienen voor uw oude dag. Kortom: benut uw structuur op de juiste wijze door het creëren van een ideale structuur.

Financieel ‘in control’ zijn

Naast de hierboven genoemde punten is het uiteraard ook van belang om uw financiën op orde te hebben. Zorg ervoor dat u als ondernemer ‘real-time’ inzicht heeft in de financiële situatie van uw onderneming. Op deze manier kunt u zien waar wellicht onnodige kosten worden gemaakt. Door hier nu al structureel mee bezig te zijn, zorgt u ervoor dat u gedurende een crisis makkelijker en eerder kunt ingrijpen om te voorkomen dat u financieel in een gevaarlijke positie komt.

Een andere manier om erachter te komen waar de (fiscale) risico’s binnen uw onderneming liggen, is het inrichten van een ‘Tax Control Framework’. Door middel van dit framework krijgt u inzicht in de verwerking van uw gegevens en de fiscale risico’s die hierin schuilgaan. De specialisten van Mazars kunnen de (fiscale) processen in kaart brengen en de risico’s voor uw onderneming zover mogelijk beperken.

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw transportonderneming fiscaal en financieel optimaal op en in te richten? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85 of met Remco Schoonderwoerd per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 45. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?