Belangrijkste subsidienieuws voor 2022

21 oktober 2021 - Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota en onderliggende beleidsplannen voor 2022 bekend gemaakt. Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota en de begroting van Economische Zaken en Klimaat is dat het momenteel demissionaire kabinet voortborduurt op het ingezette beleid van de afgelopen jaren wat betreft de stimulering van de Nederlandse economie. Met name op het gebied van duurzaamheid en innovatie blijven de (fiscale) stimulansen minimaal gelijkwaardig of worden budgetten verhoogd.

WBSO in 2022

De budgettering van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) wordt in tegenstelling tot de andere budgetteringen juist verlaagd, zoals vorig jaar aangekondigd was bij de eenmalige verhoging in 2021. Het subsidiepercentage in de eerste schijf wordt weer 32% in plaats van 40%. Daarnaast zijn vereenvoudigingen aangekondigd voor de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle S&O-verklaringen voortaan betrekking hebben op alle resterende kalendermaanden van een kalenderjaar. Voor de andere voorgestelde WBSO-wijzigingen kun je contact met ons opnemen.

 

MIT-regeling en SLIM-subsidie in 2022

De kansrijke MIT-regeling en SLIM-subsidie worden ook in 2022 weer opengesteld. De MIT-regeling is bedoeld om onder andere haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten te stimuleren. Bij de SLIM-subsidie komen eigen uren en externe kosten in aanmerking voor HR-werkzaamheden.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over subsidies, innoveren en financieren voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of met Huub Hendriks van Leap per e-mail.