Belastingpositie internationale chauffeurs

30 juni 2020 - Als gevolg van de coronacrisis is het grensoverschrijdende verkeer stilgelegd of beperkt waardoor internationale chauffeurs niet of in mindere mate over de grens aan het werk zijn. De grenzen gaan langzamerhand weer open, maar mogelijk zal ook het reispatroon er in de toekomst anders uitzien. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingpositie van internationale chauffeurs.

Plaats uitoefening dienstverband

De plaats van uitoefening van het dienstverband is relevant om te bepalen welk land heffingsbevoegd is. De chauffeur dient aan te tonen hoe lang het verblijf was in de landen waar doorheen is gereden. De belastingplicht in een ander land kan ontstaan bij een verblijf van meer dan 183 dagen per jaar of indien er wordt gereden voor een lokale entiteit / vestiging.

Voorbeeld: Een in Nederland wonende chauffeur is in dienst van een Nederlands transportbedrijf. Hij rijdt tevens voor een Duitse groepsvennootschap. Zijn salaris is voor 50% belast in Duitsland en voor 50% in Nederland.

Stel dat de chauffeur in het voorbeeld als gevolg van de coronacrisis tijdelijk niet in Duitsland heeft gewerkt, dan dient de Duitse belastingheffing tijdelijk te worden stopgezet. Dit is niet praktisch en zou onwenselijke gevolgen kunnen hebben voor het (netto)salaris van de chauffeur. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft als richtlijn gegeven dat bij thuiswerken (of niet werken) het salaris belast hoort te zijn zoals dat voor de coronacrisis het geval was. Het is nog niet duidelijk of landen dit standpunt overnemen.

Nederland heeft wel afspraken gemaakt met Duitsland en België. Op basis van deze afspraken is het salaris van de chauffeur in het voorbeeld nog voor 50% belast in Duitsland in de periode dat hij / zij noodgedwongen thuiszat. De Nederlandse en Duitse salarisadministratie hoeft niet te worden aangepast. Wanneer de chauffeur weer deels aan het werk is in Duitsland, dan geldt dat het salaris belast wordt in Duitsland op basis van de werkelijke verblijfsdagen. 

Acties?

Indien het grensoverschrijdende werkpatroon van de chauffeur wijzigt, dan dient de werkgever te beoordelen of dit een wijziging meebrengt voor de belastingpositie van de chauffeur en / of aanpassingen in de salarisadministratie(s) noodzakelijk zijn.

Gelet op de standpunten van de OESO is het niet direct noodzakelijk om de salarisadministratie aan te passen gedurende de periode dat chauffeurs noodgedwongen thuiszitten. Of een aanpassing noodzakelijk is zal uiteindelijk afhangen van de wet- en regelgeving van de betrokken landen. Het advies luidt dan ook om dit goed af te stemmen.  

Let op: voor de sociale verzekeringsplicht gelden andere spelregels. Ook hier geldt dat beoordeeld dient te worden of een gewijzigd reispatroon tot gevolg heeft dat de chauffeur in een ander land verzekeringsplichtig wordt.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de belastingpositie voor internationale chauffeurs? Neem dan contact op met Angela Dinkelberg per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 66. Zij helpt u graag verder.