Belastingrente naar 10,5% voor de vennootschapsbelasting uitgesteld

28 februari 2022 - Eerder kondigden wij aan dat per 1 maart 2023 de belastingrente voor de vennootschapsbelasting zou stijgen van 8% naar 10,5%. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en stelt deze voorlopig uit. Dat betekent dat de belastingrente per 1 maart 2023 (voorlopig) tot nader order vast blijft staan op 8%.

Als u recht heeft op een vergoeding van belastingrente, dan zal het percentage van 10,5% wel gelden vanaf 1 maart 2023, maar slechts totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente formeel is aangepast. In de praktijk zult u in eerste instantie een vergoeding van 8% ontvangen. Nadat het gewijzigde Besluit belasting- en invorderingsrente in werking is getreden, ontvangt u een nabetaling van 2,5% over de desbetreffende periode. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Als u een (voorlopige) aanslag ontvangt met een te betalen bedrag kan daar belastingrente over verschuldigd zijn. Dat is het geval als de (voorlopige aanslag) wordt opgelegd na het verstrijken van zes maanden na het desbetreffende (boek)jaar.

Voor een boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2022 betekent dit bijvoorbeeld dat u over de periode vanaf 1 juli 2023 belastingrente bent verschuldigd. Deze belastingrente wordt berekend tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag. 

Hoe kunt u belastingrente beperken en/of voorkomen?

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht in het geval u:

  • binnen vier maanden na het desbetreffende (boek)jaar verzoekt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op te leggen; of
  • vóór 1 mei van het desbetreffende jaar de aangifte inkomstenbelasting indient; of
  • binnen vijf maanden na het desbetreffende (boek)jaar de aangifte vennootschapsbelasting indient.

Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar kan belastingrente worden beperkt of voorkomen wanneer u vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 aanvraagt of vóór 1 juni 2023 de aangifte vennootschapsbelasting 2022 indient.

Als aanvullende voorwaarde geldt voor deze situaties dat de (voorlopige) aanslag moet worden vastgesteld conform het verzoek respectievelijk de aangifte. Voor zover aanslagen over oudere jaren nog niet definitief zijn is het verstandig om te bekijken of de opgelegde voorlopige aanslag(en) toereikend is / zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over de kansen of risico’s die deze wijziging voor u meebrengt? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Nick Brinkman per e-mail of telefoon: (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag.