Belastingrente per 1 januari 2024 verhoogd

11 januari 2024 - Per 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente die berekend wordt over een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting 10%. Hetzelfde percentage geldt voor de bronbelasting, minimumbelasting en solidariteitsbijdrage. Wanneer bent u belastingrente verschuldigd en hoe kunt u deze beperken of voorkomen?

Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting erfbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting wordt een belastingrente berekend van 7,5%.

De genoemde percentages gelden voor het gehele jaar 2024. Pas per 1 januari 2025 zullen de percentages opnieuw worden vastgesteld.

Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Als u een (voorlopige) aanslag ontvangt met een te betalen bedrag kan daar belastingrente over verschuldigd zijn. Dat is het geval als de (voorlopige aanslag) wordt opgelegd na het verstrijken van zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar.

Voor een (boek)jaar dat is geëindigd op 31 december 2023 betekent dit concreet dat over de periode vanaf 1 juli 2024 belastingrente is verschuldigd. Deze belastingrente wordt berekend tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag. 

Hoe kunt u belastingrente beperken / voorkomen?

U kunt de belastingrente beperken of voorkomen. Er wordt namelijk geen belastingrente in rekening gebracht wanneer u:

  • Binnen vier maanden na het desbetreffende (boek)jaar verzoekt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op te leggen;
  • Vóór 1 mei van het desbetreffende jaar de aangifte inkomstenbelasting indient; of
  • Binnen vijf maanden na het desbetreffende (boek)jaar de aangifte vennootschapsbelasting indient.

Meer weten over de belastingrente?

Mocht u vragen hebben over de kansen of risico’s die deze wijziging voor u meebrengt, neem dan contact op met uw adviseur van Mazars of met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Nick Brinkman per e-mail of telefoon: (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag.