Belastingverdrag tussen Nederland en Rusland opgezegd

6 december 2021 - Na jarenlange onderhandelingen is het belastingverdrag tussen Nederland en Rusland door Rusland opgezegd. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2022 dubbele belastingheffing kan ontstaan voor transportbedrijven die zowel in Nederland als in Rusland werkzaam zijn. Het verdrag is opgezegd omdat Nederland en Rusland geen overeenstemming konden bereiken over de inhoud van het verdrag. De beëindiging van het verdrag heeft gevolgen voor verschillende belastingregelingen waar transportondernemers die zaken doen in Rusland mee te maken kunnen krijgen. In dit artikel lichten wij de gevolgen van de opzegging van het verdrag nader toe.

Gevolgen

In een verdrag bepalen de verdragslanden meestal welk land belasting mag heffen en tot welke percentage. Het opzeggen van het verdrag biedt Rusland de ruimte om het percentage dat wordt ingehouden op dividenduitkeringen, royalty’s of rentestromen eenzijdig te verhogen. Daarnaast kan de in Rusland ingehouden bronbelasting ook niet meer worden verrekend met de in Nederland verschuldigde belastingheffing. Dit leidt ertoe dat in beginsel tweemaal belasting wordt geheven over uit Rusland ontvangen dividenduitkeringen, royalty’s of rentestromen. Deze dubbele belasting kan in enkele uitzonderingssituaties worden voorkomen door een eenzijdige tegemoetkoming aan ondernemers vanuit de Nederlandse overheid. Het is dus zaak om te bezien of deze beperking voor uw transportonderneming leidt tot dubbele heffing. De specialisten van Mazars kunnen samen met u bezien wat de exacte gevolgen zijn van de opzegging van het verdrag tussen Nederland en Rusland.

Hoewel de opzegging van het verdrag per 1 januari 2022 definitief is, is het de vraag of er voorgoed geen verdrag meer komt met Rusland. Staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief, heeft richting de kamer namelijk aangegeven dat de opzegging door Rusland een stap in de verkeerde richting is voor zowel Nederland als Rusland, maar dat dit niet onomkeerbaar is. Beide landen hebben baat bij een goed belastingverdrag. Nederland hoopt naar de toekomst toe toch nog overeenstemming te bereiken met Rusland over het aangaan van een belastingverdrag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw transportonderneming als er geen belastingverdrag meer is tussen Nederland en Rusland? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of telefonisch +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.