Benchmark Key Audit Matters

15 maart 2019 - Veel gebruikers van de jaarrekening en andere stakeholders dringen er op aan de controleverklaring informatiever en relevanter te maken met als doel beter inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de accountant een redelijke mate van zekerheid heeft verkregen over de jaarrekening als geheel. Daarom hebben wij voor bedrijven uit Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland (AMX / AEX) een analyse gemaakt van de kernpunten van de controle per einde boekjaar 2017 / 2018. Daarnaast zijn de resultaten van negen andere landen vergeleken (onderzoek van ACCA). We gebruikten hiervoor dezelfde methodologie als in ons vorige rapport uit maart 2016, ‘Mazars Benchmark on Key Audit Matters’.

Opzet van het onderzoek

De benchmark “Key Audit Matters” is bedoeld om de communicatieve waarde van de controleverklaring van de accountant te verbeteren door de uitgevoerde controle inzichtelijker te maken. Dit onderzoek is uitgevoerd om beoogde gebruikers van de jaarrekening aanvullende informatie te verschaffen, zodat zij een beter begrip krijgen van de aangelegenheden die, naar de professionele oordeelsvorming van de accountant, bij de controle het meest significant zijn (ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant).

De benchmark bestaat uit:

De opzet is sinds de vorige publicatie veranderd: sinds de implementatie van ISA 701 (van toepassing voor verslagperioden die na 15 december 2016 eindigen) gebruiken meer landen de kernpunten van de controle in hun controleverklaring.

Daarom wordt het thema kernpunten van de controle in deze tweede publicatie vanuit een andere hoek benaderd, met als doel de vergelijking van de resultaten in verschillende landen. Wij hebben ervoor gekozen om het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en een combinatie van negen andere landen te vergelijken.

De benchmark benadrukt de volgende statistieken:

  •   De meest voorkomende onderwerpen in de “Key Audit Matters”.
  •   Het aantal kernpunten van de controle per controleverklaring.
  •   Andere bevindingen uit het eerste toepassingsjaar (Frankrijk en onderzoek van ACCA).

Een thema dat het publiek belang raakt

Onze voornaamste rol als accountant is om te handelen in het publiek belang door een vaktechnisch goede uitvoering van de controle, leidend tot het opstellen van de onafhankelijke controleverklaring met een oordeel over de jaarrekening van een bedrijf. Omdat zowel het publiek belang als onze dienstverlening aan de klant een wezenlijk onderdeel is van onze kernwaarden vinden wij het vanuit onze maatschappelijke rol relevant om de concepten achter de controleverklaring toe te lichten. We vertrouwen erop dat we door de resultaten van ons onderzoek te delen blijk geven van onze transparantie en onze commitment aan het publiek belang, en bijdragen aan een betere kennis en een beter begrip van de kernpunten van de controle bij zowel belanghebbenden als het accountantsberoep.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op!

Documenten

Mazars Key Audit Matters benchmark December 2018
Mazars Key Audit Matters benchmark December 2018
Mazars Executive summary Key Audit Matters
Mazars Executive summary Key Audit Matters