Europese Commissie neemt adequaatheidsbesluiten voor doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk

14 juli 2021 - De Europese Commissie heeft twee adequaatheidsbesluiten genomen voor doorgifte van persoonsgegevens tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Is uw organisatie gevestigd in de EU en worden persoonsgegevens doorgegeven aan organisaties in het VK? Dan verandert er niets. Ondanks dat het VK geen deel meer uitmaakt van de EU, heeft de Brexit geen gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Hiermee is een einde gemaakt aan de onzekerheid omtrent doorgifte van persoonsgegevens na het definitief worden van de Brexit. Vanaf 1 januari 2021 tot 28 juni 2021 gold een overgangsperiode, waarin het lange tijd onduidelijk was welke beslissingen zouden worden gemaakt voor de toekomst. Het tweetal adequaatheidsbesluiten gaan in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn voor politie en justitie (Law Enforcement Directive).

Concreet betekent dit dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens gelijkwaardig is wat betreft het VK of de EU. Bij zowel zenden als ontvangen hoeft dus geen gebruik te worden gemaakt van doorgifte-instrumenten zoals een modelcontract. Dit moet wel gehanteerd worden bij doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen daarbuiten met een niet-adequaat privacybeschermingsniveau. Daarover kunt u meer lezen in dit artikel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe adequaatheidsbesluiten? Of heeft u een andere vraag op het gebied van privacy? Neem dan contact op met Jan Matto, Partner IT Audit & Advisory, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 99. Hij helpt u graag verder.