Bestuursbesluiten via online vergaderingen: goedkeuring staatssecretaris

1 juli 2020 – Eerder schreven wij al over de risico’s van het nemen van bestuursbesluiten op afstand. Op 15 juni 2020 is er door de staatssecretaris van Financiën een uitspraak gedaan in het kader van het mogelijke probleem dat zou ontstaan voor de toepassing van de substance-eisen.

Substance-eisen

Om te voldoen aan de Nederlandse substance-eisen is het van belang dat de bestuursbesluiten in Nederland worden genomen. In onze bijdrage van 22 april 2020 waren wij van mening dat, onder bepaalde voorwaarden, de reisrestricties tijdens de coronacrisis niet zouden moeten leiden tot een nadelige fiscale impact.

De OECD maakte op 3 april 2020 al bekend dat een tijdelijk gebrek aan een fysieke aanwezigheid als gevolg van het coronavirus geen effect zou moeten hebben op de locatie van de ‘werkelijke leiding’ van de onderneming. De staatssecretaris van Financiën hebben in hun brief van 15 juni 2020 aangegeven dat Nederland bij het handhaven van de substance-eisen rekening zal houden met de reisbeperkingen als gevolg van de crisis. Er zijn echter geen concrete toezeggingen gedaan, noch concrete voorbeelden geschetst.

Bestuursbesluiten via videoconferencing

Naar onze mening betekent dit dat bestuursbesluiten ook via een videoconference kunnen worden genomen. Ook in de gevallen waarbij niet alle bestuursleden zich in Nederland bevinden ten gevolge van de reisbeperkingen, zal er dus alsnog kunnen worden voldaan aan de substance-eisen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thierry Boonstra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 78. Hij helpt u graag verder.