Ondernemers grijpen hun kans in de schaalvergroting en consolidatie van de sector

11 mei 2022 - De vraag naar logistieke dienstverlening groeit. Zowel de coronacrisis als de hoge brandstofprijzen hebben effect op de winstgevendheid van ondernemingen in de logistieke sector. Ontwikkelingen zoals digitalisering, cybersecurity en verduurzaming vragen daarnaast om significante investeringen. De sector Transport en logistiek blijft populair in de fusie- en overnamemarkt. Ondernemers in deze sector zien een mooie kans voor een verkoop, wat terug te zien is in het aantal overnames in de sector. Dit overschrijdt het niveau van 2019; een verdere consolidatie in de logistieke sector is onderweg.

Logistieke sector populair in fusie- en overnamemarkt

In 2021 nam het aantal overnames en de totale transactiewaarde in de logistieke sector toe. Wereldwijd steeg het aantal transacties in de sector met 26%. De grootste stijgingen waren in de expeditie- en de wegtransportsector. De totale transactiewaarde nam zelfs met 74% toe.

Bron: Statista

Ook in Nederland nam het aantal transacties en de totale transactiewaarde toe, beiden met 27%1.

Bron: MenA.nl

Sinds 2019 is het aandeel van logistiek- en transporttransacties van alle transacties in Nederland stabiel, tussen de 6 en 8%. In de eerste helft van 2021 steeg het aandeel naar 14%. De stijging in de laatste zes maanden van 2021 was 8%.

Bron: Brookz overname barometer

In Nederland zijn de EBITDA multiples (het aantal keren dat het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen wordt betaald) in de logistieke sector lager dan in omringende landen. In Nederland ligt de EBITDA multiple tussen 3,60x en 3,85x2. In Frankrijk ligt de EBITDA multiple rond 4,40x en in Duitsland zelfs rond 5,00x. Hierdoor is het interessant voor buitenlandse partijen om te investeren in de Nederlandse logistieke sector. Bovendien zien we een toename van 8%-punt naar 40% van het aandeel cross-border transacties in Europa in 20213.

1 De mega-transactie van GE Capital Aviation Services en Aercap met een transactiewaarde van € 21,1 miljard is niet opgenomen in deze berekening. 2 Bron: Brookz overname barometer 3 Bron: Statista

Schaalvergroting en bedrijfsopvolging als redenen voor transacties

De meeste transacties vinden plaats bij ondernemingen met een ondernemingswaarde tussen €5 mln. en €50 mln. Schaalvergroting blijkt een belangrijke reden voor transacties. Door het opkopen van kleinere partijen kunnen overheadkosten verminderd worden. Tevens wordt het netwerk en dienstenpakket uitgebreid en kunnen er synergiën behaald worden. De buy-and-build strategie van private equity-partijen speelt eveneens een belangrijke rol in de consolidatie van de markt. De investering in 2021 van investeerder Waterland in Rotom Europe is hier een voorbeeld van.

Een andere reden voor verkoop is niet specifiek voor de logistieke sector maar zien we vaker terugkomen, namelijk wanneer er geen sprake is van een bedrijfsopvolger. Veel ondernemers willen de continuïteit van hun onderneming waarborgen en kiezen voor verkoop aan een grotere partij. Dit drijft een verdere consolidatie in de markt.

Overwegingen voor fusies en overnames

Vóór het betreden van de markt is het belangrijk inzicht te hebben welke zaken van invloed zijn op de totstandkoming van een succesvolle transactie. De transport en logistiek kenmerkt zich bijvoorbeeld als een relatief asset-intensieve sector met veel zzp’ers. De rol van een adviseur is juist om, tijdens de voorbereiding van een transactie, duidelijkheid te bieden over de aandachtspunten en doelstellingen. Zo worden vervelende verrassingen in het vervolg van het proces voorkomen. Een goede voorbereiding is het halve werk.

M&A-advies voor het creëren en maximaliseren van de aandeelhouderswaarde

Wij adviseren organisaties, private bedrijven en investeerders bij het kopen en verkopen van ondernemingen, het aantrekken van financiering en het herstructureren van schulden. Onze teams hebben ruime ervaring in verschillende sectoren en behandelen transacties van klein tot groot. Er zijn bepaalde zaken die bij elke transactie naar voren komen en waar wij u kunnen ontzorgen. Hieronder vindt u een aantal zaken die tijdens een transactie vaak aandacht behoeven.

Verkoopgereedheid
Het is wenselijk dat de te verkopen onderneming op logische wijze is gestructureerd en dat een koper er na aankoop ‘verder mee kan’. Het is daarom belangrijk in de voorbereiding van de verkoop na te denken over bijvoorbeeld de invulling van het management na de transactie. Gaat de verkoper zelf nog een tijd door of dient er nieuw management aangetrokken te worden? Hoe zullen klanten en leveranciers reageren op een overname? Ook de fiscale structuur – denk aan het onroerend goed – en de financiële bedrijfsvoering en kwaliteit van sturingsinformatie zijn van belang.

Match strategie en transactie rationale
De afstemming van de ondernemingsstrategie van de mogelijke kopers en verkoper is cruciaal. De strategie van de ondernemingen bepaalt de transactie rationale en de fit. De vragen ‘waarom?’ en ‘hoe?’ zijn belangrijk om in het begin van het verkoopproces te stellen. Alleen op die manier kunnen passende potentiële kopers worden geïdentificeerd.

Informatiememorandum
Een gedegen informatiememorandum is het visitekaartje van het bedrijf. Het informatiememorandum bevat informatie over de achtergrond van de te verkopen onderneming (waaronder de producten, concurrenten, leveranciers, afnemers, etc.), nadere bijzonderheden aangaande management en personeel, de historische winst- en verliesrekeningen, het eigen vermogen, de toekomstverwachtingen en overige belangrijke informatie. Zo’n gedegen analyse biedt potentiële kopers een zorgvuldig beeld van het bedrijf. Het helpt om de onderhandelingsfase efficiënter te laten verlopen. Op basis van het informatiememorandum kunnen potentiële kopers een indicatieve bieding uitbrengen en de overige transactievoorwaarden bepalen.

Onderhandelingsfase
Tijdens de onderhandelingsfase wordt er veel besproken. Normaliter zijn de bespreekpunten naast de strategie onder andere de hoogte van de historische onderliggende EBITDA en kasstromen, de (realiseerbaarheid van de) prognoses, de toekomstige investeringsbehoefte, het verwachte toekomstige werkkapitaal, de toekomstige rol van de verkoper en de te behalen synergievoordelen. Onderwerpen die wij verder vaak terugzien in deze fase:

  • Digitalisering en IT roadmap: ERP-systemen, de toekomstvisie op IT en de mate van digitalisering in het bedrijf hebben tegenwoordig veel impact op de organisatiestructuur en processen. De kosten voor het harmoniseren van IT kunnen zeer significant zijn.
  • Leverancier- | klantenportfolio: het vergroten van het klantenportfolio of een sterkere onderhandelpositie bij een leverancier kunnen redenen zijn voor een overname. Het is belangrijk om vooraf goed te begrijpen wat de impact van de verkoop is op klanten en leveranciers.

Als de onderhandelingen concreter worden en op hoofdlijnen overeenstemming wordt bereikt, wordt er meestal een intentieverklaring getekend. Verkoper en potentiële koper onderhandelen exclusief met elkaar.

Due diligence

Tijdens het due diligence onderzoek (boekenonderzoek – een standaard onderdeel in het transactieproces) stellen de (adviseurs van de) koper verdiepende vragen. De te verwachten synergiën worden getoetst, deze zijn immers vaak een belangrijk element van de business case onderliggend aan de transactie. Voor de verkoper is het van belang te denken vanuit het perspectief van de koper om op die manier de juiste antwoorden te kunnen geven op de vragen van de koper.

Afronding

Ter afronding van de verkoop wordt de verkoopovereenkomst opgesteld door gespecialiseerde juristen in fusies en overnames. Hierover wordt intensief onderhandeld. Uw adviseur bij Mazars ondersteunt de juristen bij het goed vastleggen van de commerciële aspecten van de transactie.

Mazars, voor een vlotte bedrijfsoverdracht

Mazars heeft een volledig geïntegreerd, internationaal team voor u klaarstaan. Hierdoor kunnen projectteams met unieke en specifieke ervaring worden ingezet om zo uw bedrijfsoverdracht tot een succes te maken. Met een aanwezigheid in meer dan 90 landen over de hele wereld kunnen onze adviseurs u helpen in contact te komen met overnamekandidaten, kopers en geldverstrekkers over de hele wereld. 

M&A is een gevoelig en tijdrovend proces met complexe beslissingen. U verkoopt uw onderneming maar één keer! Dat vereist niet alleen de juiste strategie, maar ook bekwame en ervaren adviseurs. Mazars biedt u beiden.

Meer weten?

Wilt u uw bedrijfsoverdracht succesvol laten verlopen? Neem dan contact op met Aron de Jong, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 11 64.