Mazars draagt bij aan vooruitgang op het gebied van duurzaamheidsrapportages

In twee recente rapporten die in opdracht van de Europese Commissie zijn opgesteld, worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van EU-normen voor duurzaamheidsrapportages. De publicatie van deze rapporten betekent dat er een positieve verandering op komst is.

Het is onmogelijk om zowel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te behalen als de Europese Green Deal na te komen zonder solide en samenhangende duurzaamheidsgegevens en -rapportages. Door de dringende behoefte aan relevante, betrouwbare en vergelijkbare informatie over duurzaamheid voelt de Europese Commissie zich verplicht het voortouw te nemen in het vormgeven van de Europese, en mogelijk wereldwijde, toekomst van duurzaamheidsrapportages. De Europese Commissie (EC) verklaarde: “Wij hebben duurzaamheidsnormen vanuit de EU nodig om te voldoen aan de politieke ambitie en het dringende tijdschema van de Europese Green Deal. Deze normen zijn ook essentieel voor de consistentie van de verslagleggingsregels die centraal staan in de agenda voor duurzame financiering van de EU.”

In juni 2020 heeft de EC de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijke weg voorwaarts in de standaardisering van duurzaamheidsrapportages in Europa, zowel vanuit bestuurlijk (ad personam mandaat) als technisch oogpunt (multistakeholder Project Task Force mandaat).

Beide rapporten dragen bij aan een dringend noodzakelijke verbetering van bedrijfsrapportages over duurzaamheid om duurzame verplichtingen te kunnen nakomen. Het verslag ‘Proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard setting’ biedt een pragmatische maar ambitieuze routekaart voor de toekomst van Europese duurzaamheid en is gebaseerd op:

  • De fundamentele beginselen ter ondersteuning van de Europese agenda en specifieke doelstellingen.
  • Praktische richtlijnen, geïnspireerd door toonaangevende internationale normstellers.
  • Een modulaire architectuur die flexibiliteit mogelijk maakt en toch alle duurzaamheidsfactoren bestrijkt.
  • Een duidelijk stappenplan om tijdig duurzaamheidsnormen in te voeren voor de eerste toepassing van de herziene richtlijn niet-financiële verslaglegging.
  • Een verplichting om samen te werken met lopende internationale initiatieven voor de bevordering van een wereldwijde betere samenhang van duurzaamheidsrapportages.

Maud Gaudry, director Sustainability bij Mazars Groep in Parijs, gaf leiding aan het projectbureau van de multistakeholder Project Task Force. Zij zegt hierover:

''Ik vind het bijzonder fijn, dat ik onder leiding van Patrick de Cambourg (voormalig CEO van Mazars Group) heb mogen meewerken aan deze mijlpaal, waarbij ik de ongelooflijk rijke en waardevolle bijdrage van zoveel toegewijde en getalenteerde mensen die alle mogelijke stakeholders vertegenwoordigen in goede banen heb mogen leiden. Het weerspiegelt zowel mijn persoonlijke overtuiging en engagement, als dat van Mazars: dat transparantie door middel van betrouwbare en waarheidsgetrouwe informatie de sleutel is tot de duurzame en gezonde ontwikkeling van een eerlijke en welvarende wereld.''

De gevolgen van dit rapport moeten langdurig zijn en een solide basis bieden voor beter gefundeerde investeringsbeslissingen en toekomstig zakelijk succes. Op 21 april jl. is het rapport door de EC aangenomen. Met verdere updates van de Europese Commissie, waaronder de voorgestelde herziene richtlijn, zullen de genomen beslissingen ongetwijfeld van invloed zijn op de toekomst van duurzame rapportage en de manier waarop bedrijven zaken doen, zowel in Europa als daarbuiten.

Arnoud Ellenbroek, Director bij Mazars, die in Nederland leiding geeft aan de Sustainability dienstverlening, voegt hieraan toe: “Mazars is van nature gericht op lange termijn waardecreatie voor onze klanten. Dat is de reden dat veel klanten voor Mazars kiezen en waarom ik mij zo goed thuis voel bij Mazars. Wij zullen onze relaties graag helpen om zich voor te bereiden op deze nieuwe rapportage richtlijnen én, voor wie dat wil, de ontwikkeling te begeleiden naar werkelijk duurzaam ondernemen: financieel succesvol, met positieve impact op de maatschappij en zonder de aarde uit te putten. Dat doen wij samen met een grote groep jonge en enthousiaste professionals die dit zelf ook belangrijk vinden en graag bijdragen aan een betere wereld en tevreden klanten.”

Mazars is van nature gericht op lange termijn waardecreatie voor onze klanten. Dat is de reden dat veel klanten voor Mazars kiezen en waarom ik mij zo goed thuis voel bij Mazars. Wij zullen onze relaties graag helpen om zich voor te bereiden op deze nieuwe rapportage richtlijnen én, voor wie dat wil, de ontwikkeling te begeleiden naar werkelijk duurzaam ondernemen: financieel succesvol, met positieve impact op de maatschappij en zonder de aarde uit te putten. Dat doen wij samen met een grote groep jonge en enthousiaste professionals die dit zelf ook belangrijk vinden en graag bijdragen aan een betere wereld en tevreden klanten.

Arnoud Ellenbroek Director Governance, Risk, Compliance & Sustainability

Document

EFRAG report
EFRAG report