Bijzonder uitstel van betaling: ondernemers krijgen langer de tijd

11 november 2020 – Veel ondernemingen hebben als gevolg van betalingsproblemen door de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst. Waar eerder al bekend werd gemaakt dat zowel de deadline voor het indienen van een aanvraag tot verlenging van verkregen uitstel als de terugbetalingsregeling zou worden verruimd, krijgen ondernemers nog wat langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Dit schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

UITSTEL VAN BETALING

Ondernemingen die wegens de coronacrisis uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden (in plaats van 24 maanden) de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Deze 36 maanden gaan in op 1 juli 2021 (in plaats van 1 januari 2021). Daarnaast kunnen ondernemingen die al eens uitstel hebben aangevraagd voor 3 maanden, hun uitstel nog eens verlengen tot 1 januari 2021 (in plaats van 1 oktober 2020). Daarvoor blijven wel de andere vereisten gelden (zoals een verklaring van een derde-deskundige bij uitstel van € 20.000 of meer).

De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2020 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Ook voor ondernemingen die niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, geldt de deadline van 31 december 2020.

BETALINGSREGELING

In het voorjaar van 2021 stuurt de Belastingdienst een brief met daarin een voorstel voor een betalingsregeling. Mocht het nakomen van de aflossingsverplichting op grond van de betalingsregeling voor u niet haalbaar blijken te zijn, dan kan met de Belastingdienst worden overlegd over een passende oplossing. Voor de betalingsverplichtingen die na afloop van het bijzonder uitstel van betaling ontstaan, gelden de reguliere regels rondom betalingsuitstel en betalingsregelingen.

MEER WETEN?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.