Update: Bijzonder uitstel van betaling wordt verder verlengd

30 juli 2021 - Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Het bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Deze belastingschulden dienen pas vanaf 1 oktober 2022 terugbetaald te worden in een periode van maximaal 60 maanden. Hierbij geldt de voorwaarde dat nieuwe fiscale en andere financiële verplichtingen (waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen) moeten worden nagekomen. Stel uw bijzonder uitstel vervalt per 1 oktober 2021, dan moet u de verschuldigde belasting die voortvloeit uit bijvoorbeeld de aangifte omzetbelasting over de maand september 2021 wel tijdig betalen. Houd daar rekening mee en voorkom dat de terugbetalingsregeling niet kan worden toegepast.

Het percentage invorderingsrente op de belastingschulden zal stapsgewijs worden verhoogd (is nu 0,01%). Vanaf 1 januari 2022 wordt deze vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%, op 1 januari 2023 naar 3% en vervolgens op 1 januari 2024 naar 4%.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Nick Brinkman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag verder.