Update: Bijzonder uitstel van betaling wordt niet verder verlengd; wel verlenging terugbetalingstermijn

3 juni 2021 - Ondernemers kunnen tot 1 juli 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Verdere verlenging van deze datum is volgens het kabinet niet nodig.

De terugbetalingstermijn van belastingschulden die zijn ontstaan in de periode van het bijzonder uitstel wordt wel verlengd. Deze belastingschulden dienen pas vanaf 1 oktober 2022 (voorheen 1 oktober 2021) terugbetaald te worden in een periode van maximaal 60 maanden (voorheen 36 maanden). Hierbij geldt de voorwaarde dat nieuwe fiscale en andere financiële verplichtingen (waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen) moeten worden nagekomen. Stel uw bijzonder uitstel vervalt per 1 juli 2021, dan moet u de verschuldigde belasting die voortvloeit uit bijvoorbeeld de aangifte omzetbelasting over de maand juni 2021 (of de aangifte over het tweede kwartaal 2021) wel tijdig betalen. Houd daar rekening mee en voorkom dat de terugbetalingsregeling niet kan worden toegepast.

Het percentage invorderingsrente op de belastingschulden zal stapsgewijs worden verhoogd (is nu 0,01%). Vanaf 1 januari 2022 wordt deze vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%, op 1 januari 2023 naar 3% en vervolgens op 1 januari 2024 naar 4%.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30 of met Nick Brinkman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag verder.