Update: Bijzonder uitstel van betaling verlengd tot 1 april 2021

10 december 2020 - Ondernemers kunnen tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit was eerst tot 1 januari 2021.

Uitstel van betaling

Heeft u al bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? Dan geldt dat uitstel voor minimaal 3 maanden en uiterlijk tot 1 april 2021 (was eerst tot 1 januari 2021). Heeft u langer uitstel nodig dan tot 1 april 2021? Dan kan tot 1 april 2021 verlengd uitstel worden aangevraagd. Voor het verlengde uitstel gelden wel diverse voorwaarden (zoals een verklaring van een derde-deskundige bij uitstel van € 20.000 of meer).

De belastingschulden die zijn ontstaan in de periode van het bijzonder uitstel hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terugbetaald te worden in een periode van maximaal 36 maanden. Deze 36 maanden gaan in op 1 juli 2021. Hierbij geldt de voorwaarde dat nieuwe fiscale en andere financiële verplichtingen (waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen) moeten worden nagekomen. Stel, uw bijzonder uitstel vervalt per 1 april 2021, dan moet u de verschuldigde belasting die voortvloeit uit bijvoorbeeld de aangifte omzetbelasting over de maand maart 2021 (of de aangifte over het eerste kwartaal 2021) wel tijdig betalen. Houd daar rekening mee en voorkom dat de terugbetalingsregeling niet kan worden toegepast.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30 of met Nick Brinkman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag verder.