Blik op de weg: de route naar succes

29 september 2020 - Reeds voor de coronacrisis zagen we binnen de transport en logistiek sector een verschuiving optreden van de werkzaamheden. Steeds meer facetten van het logistieke proces worden geoutsourcet naar de transporteur. Daar komt bij dat de coronacrisis nog een extra drukkend effect kan hebben op de interne bezetting van de onderneming. Veel ondernemingen opereren steeds meer in remote-omgevingen, waarbij minder personeel beschikbaar is om kritieke processen te beheren.

Strategische heroriëntatie

Het wijzigen van de werkzaamheden binnen de ondernemingen, zorgt meestal ook voor een strategische heroriëntatie. Transportondernemers zullen moeten bezien wat men op de korte en lange termijn met de onderneming wil. Veranderingen van het strategische model brengen veranderingen met zich mee van de organisatiestructuur, -cultuur, werkprocessen en de rollen van medewerkers. Maar hoe zorgt u ervoor dat u succesvol bent als het gaat om het doorvoeren van een strategische wijziging?

Creëer een route naar succes

Als we spreken over een route naar succes creëren, dan betekent dit niet alleen dat de top van de onderneming betrokken moet zijn. Ook het in positie brengen van sleutelpersonen in de onderneming en een duidelijke visie op het personeelsbeleid, zijn essentiële ingrediënten voor het behalen van de doelstelling(en).

Betrek medewerkers erbij en breng de onderneming op gang

Om bereidheid tot verandering onder medewerkers op gang te brengen, is het van belang dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Het communiceren van de verandervisie en de aanstaande veranderingen creëert verwachtingen en schept duidelijkheid. Zich veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om gedrag te kunnen bespreken. Leidinggevenden spelen een essentiële rol bij de communicatie door het eigen gedrag (en daarmee de cultuur) ter discussie te stellen. Dat is waar de dialoog begint en betrokkenheid van medewerkers ontstaat bij het veranderingsproces.

Naast commitment vanuit de gehele onderneming, is het belangrijk om de bestaande human resource instrumenten zo in te zetten dat deze bijdragen aan het faciliteren van de onderneming en haar medewerkers bij het behalen van de doelstellingen. Denk hierbij aan verouderde functie- en competentieprofielen, beoordelings- en beloningssystematiek en de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Als de huidige human resource instrumenten hier niet genoeg op zijn ingericht, kunnen ze waar nodig worden vernieuwd.

Implementeren en ondersteunen

In de overgangsfase naar een nieuwe manier van werken, kan de werkdruk voor medewerkers oplopen. Sommige werkzaamheden worden op de oude manier uitgevoerd, andere op de nieuwe manier. Om succesvol door deze fase te komen, is in gesprek blijven essentieel. Afstemming en verbinding zal de bereidheid van betrokkenen blijven voeden. Voor een bestendige verandering is het belangrijk om frequent te blijven meten, evalueren en bij te sturen, waardoor de nieuwe situatie wordt geborgd.

Mazars kan u helpen

De specialisten van Mazars HR Services helpen u graag bij de ontwikkeling en uitvoering van uw HR-strategie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over het ontwikkelen en uitvoeren van een HR-strategie? Neem dan contact met ons op via +31 (0)88 277 15 00 of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.