Brexit: Wat zijn de fiscale gevolgen?

29 maart 2019 – Nu er nog geen zicht is op een Brexit-akkoord, moet iedereen rekening houden met een No-deal Brexit. Na Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de Europese Unie en dat kan gevolgen hebben voor de belastingpositie van Britse werknemers in Nederland en vice versa.

Belastingheffing inkomen en vermogen

Om dubbele belastingheffing in Nederland en het Verenigd Koninkrijk te voorkomen hebben de staten in het jaar 2008 een belastingverdrag gesloten. Dit verdrag is nu van toepassing en zal na de Brexit (ongeacht of er een deal komt) van toepassing blijven. Hierdoor zal er in beginsel weinig veranderen wat betreft de belastingheffing op inkomen en vermogen.

Overgangsrecht voor Britse werknemers in Nederland

De regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen komt bij een No-deal Brexit te vervallen voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die werkzaam zijn in Nederland. Hierdoor kunnen deze personen geen gebruik meer maken van persoonsgebonden aftrekposten en heffingskortingen in Nederland. De Nederlandse overheid heeft voor deze situatie overgangsrecht voorgesteld. Op basis van dit Nederlandse overgangsrecht kunnen deze personen voor het belastingjaar 2019 hun persoonsgebonden aftrekposten en heffingskortingen behouden. Dit heeft mede tot gevolg dat werkgevers het belastingdeel van de arbeidskorting kunnen toepassen in de loonadministratie voor deze werknemers tot het einde van 2019.

Werknemers met de Britse nationaliteit hebben inmiddels, voor het geval het een No-deal Brexit wordt, een tijdelijke verblijfsvergunning van de IND ontvangen. Om te voorkomen dat er niet meer aan de identificatieplicht wordt voldaan (en het anoniementarief van toepassing wordt), dient een kopie van deze (tijdelijke) verblijfsvergunning in de administratie van de werkgever te worden opgenomen.

Rechten Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk

Nederlanders die voor de Brexit woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk behouden gedurende zes maanden na de terugtrekking uit de EU het recht op kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. Het is voor deze groep werknemers echter afwachten hoe hun situatie er verder uit komt te zien. Dit is afhankelijk van de regels na de Brexit.

Meer weten?

Bent u benieuwd welk effect de (No-deal) Brexit mogelijk heeft op uw onderneming en uw werknemers? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15 of Mia van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 25. Zij helpen u graag verder.