Brexit: handelsdeal EU-VK lijkt nog ver weg

30 juni 2020 - Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uit van de EU. Tot en met 31 december 2020 is er een overgangsperiode waarin er in principe niets verandert. Tot die tijd willen het Verenigd Koninkrijk en de EU nieuwe handelsafspraken maken die in werking zullen treden vanaf 1 januari 2021. Na diverse onderhandelingsronden is er echter nog weinig optimisme dat er een deal gesloten kan worden.

Overgangsperiode: wat betekent dit voor u?

Het Verenigd Koninkrijk moet tijdens de overgangsperiode (vooralsnog tot en met 31 december 2020) de EU-wetgeving blijven naleven. Aangezien het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode lid blijft van de douane-unie en de Europese interne markt, kunt u tijdens de overgangsperiode zaken blijven doen met het Verenigd Koninkrijk zoals u dat gewend bent.

Het Verenigd Koninkrijk had tot en met 30 juni 2020 de mogelijkheid om eenmalig verlenging van de overgangsperiode aan te vragen voor een periode van maximaal twee jaar. De Britse regering heeft al eerder aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

Wat gebeurt er na de overgangsperiode?

Het EU en het Verenigd Koninkrijk beogen om vóór het einde van de overgangsperiode nieuwe handelsafspraken met elkaar te maken. Afgaande op de huidige meldingen over het verloop van de onderhandelingen, dient steeds nadrukkelijker rekening gehouden te worden met het scenario dat het de EU en het Verenigd Koninkrijk niet gaat lukken om nieuwe afspraken te maken die moeten ingaan na de overgangsperiode. Wanneer de overgangsperiode zonder nieuwe handelsafspraken wordt beëindigd, zal bijna geheel sprake zijn van een ʽharde Brexit’. Alleen voor Noord-Ierland geldt in dat geval nog een uitzonderingspositie: op grond van het terugtredingsakkoord van januari 2020 zal dat deel van het Verenigd Koninkrijk dan vooralsnog de regels van de interne markt van de EU blijven volgen (inclusief btw en accijns).

Handelsafspraken of niet, na afloop van de overgangsperiode krijgt u hoe dan ook te maken met ingrijpende veranderingen. Wij houden u daarom graag op de hoogte van de ontwikkelingen over de handelsafspraken zodra hierover meer informatie bekend is.

Meer weten?

Wilt u weten wat de Brexit voor uw onderneming betekent en hoe u zich hier praktisch op kunt voorbereiden? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of met Raimo Kool per e-mail of per telefoon via +31 (0)88 277 15 05. Voor specifieke vragen over de impact van de Brexit voor uw personeel kunt u contact opnemen met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon via +31 (0)88 277 1615. Zij helpen u graag verder.