Brexitvoucher: gesubsidieerd advies voor uw onderneming

28 oktober 2020 – De overgangsperiode van de Brexit eindigt op 31 december 2020. Of er dan wel of geen akkoord gesloten is over de toekomstige handelsrelatie tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK), de nieuwe situatie zal gevolgen hebben voor ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (bijvoorbeeld voor logistieke processen). Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemingen minder goed zijn voorbereid op de uittreding van het VK uit de EU dan in 2019. Met de Brexitvoucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten of de gevolgen voor uw onderneming.

RVO-subsidie

Wilt u (persoonlijk) worden geadviseerd over de (gevolgen van de) Brexit, dan is een RVO-subsidie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) mogelijk interessant voor u. Nederlandse mkb-ondernemingen die economische belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk, kunnen een Brexitvoucher van maximaal € 2.500 aanvragen bij de overheid. Met deze voucher kunt u bij gekwalificeerde partijen gesubsidieerd de gevolgen voor uw  onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten laten vaststellen. De subsidie geldt ook voor het inwinnen van advies over alternatieve markten voor de export en / of invoer van goederen en diensten. Met de Brexitvoucher krijgt uw onderneming een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Voor de subsidie is een maximaal totaalbudget beschikbaar, dus wacht niet te lang met uw aanvraag.

Brexit Impact Scan

Mazars heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld waarmee u kunt inzien of de Brexit ook consequenties zal hebben voor uw organisatie. Door het beantwoorden van onderstaande vragen, kunt u bepalen of de Brexit gevolgen heeft voor uw bedrijfs- of toeleveringsketen. Wanneer u één van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, zal de Brexit gevolgen hebben voor uw bedrijfs- of toeleveringsketen en is onmiddellijke actie vereist.

  1. Is uw organisatie betrokken bij het (ver)handelen van (accijns)producten of diensten met het Verenigd Koninkrijk?
  2. Vervoert u producten in, naar, via of vanuit het Verenigd Koninkrijk of heeft u een opslagfaciliteit in het Verenigd Koninkrijk?
  3. Heeft u een productie- of fabricagefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk?
  4. Biedt uw organisatie rechtstreekse of online verkopen en diensten aan klanten uit het Verenigd Koninkrijk aan?
  5. Heeft u werknemers uit het Verenigd Koninkrijk die in de EU werken of vice versa?

Mazars kan u helpen

Mazars kwalificeert als één van de partijen waar u advies kunt inwinnen met uw Brexitvoucher. De ervaren Brexit-adviseurs van Mazars brengen de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming in kaart en kunnen u adviseren over de te ondernemen acties. Dit wordt vastgelegd in een korte rapportage. Voor de subsidieaanvraag is een offerte en cv van de adviseur(s) benodigd. Die kunnen wij snel voor u aanleveren.

Meer weten?

Bent u benieuwd welk effect de Brexit heeft op uw onderneming? Of wilt u een offerte aanvragen voor Brexit-advies met subsidie? Neem dan contact op met Alexander Rasink per email of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15 of met Raimo Kool per email of per telefoon: +31 (0)88 277 15 05. Zij helpen u graag verder.