Brookz Overname Barometer: overnamemarkt blijft naar verwachting komend half jaar gunstig

25 februari 2021 – Overnameplatform Brookz brengt tweemaal per jaar de Overname Barometer uit. Hierin worden cijfers en trends over de Nederlandse mkb-overnamemarkt (bedrijven met € 0,5 tot 30 miljoen omzet) beschreven. Wij brengen deze uitkomsten regelmatig onder de aandacht aangezien ze een beeld geven van de gemiddelde EBITDA-multiples die worden betaald en van bepaalde trends in de mkb-markt. Daarnaast wordt hierin ook de verwachting voor de komende periode beschreven.

K-vormige ontwikkeling in multiples duidelijk zichtbaar

In de ontwikkeling van de multiples is, evenals in de ontwikkeling van de gehele economie, een duidelijke tendens zichtbaar; de zogenaamde K-vorm. Hierbij is een scheiding te zien tussen sectoren die goed presteren en sectoren die verder dalen. Onderstaande tabel geeft deze scheiding weer. In deze tabel zijn de gerealiseerde multiples in de tweede helft van 2020 ten opzichte van de eerste helft van 2020 opgenomen. Het herstel is zichtbaar in de sectoren IT-dienstverlening & software-ontwikkeling, Gezondheidszorg & farmacie en E-commerce. Aan de andere kant van het spectrum is duidelijk de daling in de sectoren Horeca, toerisme & recreatie en Detailhandel te zien. De overige sectoren blijven stabiel. 

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020

Herstel overnamemarkt

Uit onderzoek van Brookz in april 2020 bleek dat bij circa 66% van de ondervraagde fusie- en overnamekantoren, de verkooptrajecten stil waren komen te liggen. Deze ‘freeze’ was van korte duur. Vanaf mei 2020 was alweer een opwaartse trend in dealflow zichtbaar. In de tweede helft van 2020 trok de overnamemarkt verder aan. Dit was het gevolg van een combinatie van het opstarten van nieuwe transacties en de voortzetting van transacties die eerder stil waren komen te liggen. Voor de komende periode verwachten we een verder herstel.

Voorkeuren voor kopers

In deze editie van de Overname Barometer is onderzocht welk voorkeuren overname-adviseurs herkennen bij verkopers. Uit het onderzoek komt naar voren dat twee derde van alle verkopers het liefst aan een grootbedrijf verkoopt (ook wel ‘strategische koper’ genoemd), omdat zij verwachten dat deze meer synergie kunnen realiseren en daardoor een hogere prijs kunnen betalen. Vervolgens gaat de voorkeur naar investeringsmaatschappijen (financiële kopers) aangezien deze partijen ook een goede prijs willen betalen en professioneel werken. Mkbondernemers als koper hebben het voordeel dat ze snel kunnen acteren en naar verwachting weinig zullen veranderen aan de verkochte onderneming.

Naast de voorkeur voor het type koper is ook navraag gedaan naar belangrijke voorwaarden voor een transactie. Goede verkoopvoorwaarden blijken hierbij het belangrijkst. Ook andere zaken zoals professionaliteit van een wederpartij, een kort en voortvarend verkoopproces en continuïteit van de onderneming vallen hieronder.

Meer weten?

De verkoop van uw onderneming is een emotioneel proces. Wij raden u aan dat zorgvuldig en goed voor te bereiden. Wilt u graag meer weten over multiples, de overnamemarkt of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Aron de Jong per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 00. Hij helpt u graag verder.