Particulieren kunnen btw op zonnepanelen met terugwerkende kracht terugvragen

14 mei 2018 – Particuliere eigenaren van zonnepanelen, die elektriciteit leveren aan een energiebedrijf, kunnen met terugwerkende kracht de btw terugvragen. Dit heeft de Belastingdienst onlangs – naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017 – bevestigd. Hiermee kan de btw op aanschaf en installatie teruggevraagd worden.

Particulieren en zonnepanelen

Levert u als particulier de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit tegen vergoeding aan een energiebedrijf? Dan bent u voor de btw een ondernemer. Dit betekent:

  • afdracht van btw over de opbrengsten van de verkochte elektriciteit;
  • afdracht van btw over de waarde van de privé gebruikte elektriciteit; en
  • recht op teruggave van (een deel van) de btw op de aanschaf- en installatiekosten.

Hoe kunt u btw op zonnepanelen terugvragen?

Om de btw op de uitgaven (deels) te kunnen ontvangen, moet u zich bij de Belastingdienst – met  terugwerkende kracht – als btw-ondernemer aanmelden. Dit kan met het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’. U ontvangt dan (eenmalig) een aangiftebiljet omzetbelasting voor het tijdvak van de aanschaf en installatie. Daarop geeft u de verschuldigde btw aan in verband met de verkoop van elektriciteit aan het energiebedrijf. Ook (eventueel) privégebruik van de opgewekte elektriciteit kan hierop aangegeven worden. Op dat bedrag brengt u de btw op de uitgaven in mindering. Dat zal gewoonlijk per saldo leiden tot een teruggave van btw.

Aan de terugwerkende kracht is in principe geen beperking gesteld. Wel moet de factuur voor de aanschaf en installatie aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.

De kleineondernemersregeling en zonnepanelen

Voor de meeste particulieren zal na het jaar van aanschaf en installatie van de zonnepanelen de jaarlijks (per saldo) verschuldigde btw € 1.345 of minder bedragen. Door de werking van de kleineondernemersregeling kan de particulier dan ná het tijdvak van de aanschaf en installatie de btw-afdracht gewoonlijk achterwege laten. Ook hoeven dan geen aangiften omzetbelasting meer ingediend te worden.

Het is mogelijk dat u als eigenaar van zonnepanelen in het verleden reeds verzocht hebt om teruggave van btw, waarna de inspecteur afwijzend op het verzoek heeft beslist door middel van een voor bezwaar vatbare beschikking. Indien u daarna geen bezwaar hebt gemaakt tegen de afwijzing of geen beroep hebt ingesteld tegen de afwijzende beslissing op het bezwaarschrift, zal de Belastingdienst nu toch geen teruggave van btw verlenen. Indien echter sprake is van een nog lopende bezwaar- of beroepsprocedure, zal de inspecteur beoordelen of u voor teruggave van btw in aanmerking komt.

De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat de btw die verschuldigd is in verband met de verkoop en het eigen gebruik van door zonnepanelen opgewekte elektriciteit op een forfaitaire wijze kan worden berekend. Deze praktische handelwijze is toegelicht op de website van de Belastingdienst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het btw-aftrekrecht bij zonnepanelen? Neem dan contact op met Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61), Eline Polak (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25) of Frank van Rijn (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 76). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief