CESOP: nieuwe rapportageverplichtingen voor betaaldienstaanbieders per 2024

28 december 2022 - Met ingang van 1 januari 2024 gelden voor aanbieders van betaaldiensten (Payment Service Providers of ook wel PSP’s genoemd) nieuwe rapportageverplichtingen: het Central Electronic System of Payment information – CESOP. Hiermee wenst de Europese Commissie de strijd aan te gaan tegen btw-fraude. Het idee is om meer inzicht en grip te krijgen op (digitale) betalingsstromen in de EU.

PSP’s worden verplicht om op kwartaalbasis data over betalingstransacties te rapporteren aan de Belastingdienst. De verplichting geldt in eerste instantie voor kredietinstellingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en postcheque- en girodiensten (waarbij wordt aangesloten bij de definitie van ‘betaaldienstaanbieder’ in de PSP2 EU Richtlijn).

In eerste instantie betreft de rapportageverplichting enkel betaaldata van grensoverschrijdende betalingstransacties, van EU gevestigde betalers aan een begunstigde (ontvanger) in een ander land. De rapportageverplichting geldt echter alleen als een PSP meer dan 25 betalingstransacties aan dezelfde begunstigde verricht.

Juist omdat PSP’s betrokken zijn bij betalingen, beschikken zij over specifieke inlichtingen om een begunstigde (ontvanger) van een grensoverschrijdende betaling te identificeren. Naast de identificatie van de ontvanger beschikken PSP’s ook over andere relevante gegevens zoals de datum, het bedrag en het land vanuit waar de betaling wordt verricht.

Wat kunt u doen als betaaldienstaanbieder?

Het is van belang dat betaaldienstaanbieders tijdig starten met het opzetten van een intern rapportagesysteem om te kunnen voldoen aan de CESOP-rapportageverplichtingen. Inmiddels is bekend dat de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om forse boetes op te leggen bij niet-naleving.

Meer weten?

Meer weten over hoe CESOP van toepassing kan zijn voor uw onderneming? Of heeft u concrete vragen over CESOP? Neem contact op met Eline Polak via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of met Iris Sijtsma via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 57. Zij helpen u graag verder.