Column Remco Schoonderwoerd | Samenwerken is key

20 februari 2018 - In de sector Transport & Logistiek zijn vele ontwikkelingen gaande. Ontwikkelingen in de IT en de daarmee verband houdende risico’s, tekort aan personeel, veranderende klantwensen, de wens om te verduurzamen, verbetering van de performance en toename van wet & regelgeving zijn zomaar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die de dagelijkse aandacht van ondernemers vragen. In deze T&L Actueel komen daarom weer een aantal van deze thema’s aan bod.

Om al deze thema’s de baas te kunnen zijn, zoeken gelukkig steeds meer ondernemers in de sector de samenwerking op. Momenteel ben ik bijvoorbeeld betrokken bij verschillende fusie- en overnametrajecten in de sector. Ik juich samenwerken van harte toe; het brengt namelijk vele voordelen (bijvoorbeeld kostensynergie, efficiency, schaalvoordelen, kennis delen en meer innovatieve kracht), maakt het makkelijker om de eerder genoemde uitdagingen te lijf te gaan en maakt ondernemingen sterker op het moment dat de economie op enig moment weer een stapje terug gaat doen.

Samenwerken is anderzijds niet makkelijk. Ten minste twee partijen moeten bereid zijn om concessies te doen aan hun cultuur, elkaar vertrouwen te geven, autonomie in te leveren en open te staan voor de invloeden van andere partijen. Dit soort aspecten, opgeteld bij de grote faalkans die samenwerken in de praktijk nou eenmaal met zich meebrengt, vormen vaak een enorm obstakel voor een succesvolle samenwerking. Het is daarom van belang om voorzorgsmaatregelen te nemen die voorkomen dat een samenwerking mislukt. Het is mijn ervaring dat een duidelijk en onderbouwd (strategisch) doel, respect naar elkaar, een gestructureerd en zorgvuldig voorbereidingsproces en duidelijke transparante procedures de kans van slagen vergroten. Zeker als de leiding ook nog voldoende communicatief en flexibel is en de gemaakte afspraken door betrokken partijen worden nagekomen.

Ik hoop dan ook dat bij de vele samenwerkingen die momenteel in de sector worden onderzocht de hiervoor beschreven ‘spelregels’ in acht worden genomen en deze samenwerkingen tot stand zullen komen. Samenwerking is namelijk key voor een gezonde toekomst van de sector.

In die zin is er een belangrijke parallel naar de sector waarin Mazars zich beweegt. Ik ben dan ook blij dat per 1 januari 2018 Mazars en Ten Kate Huizinga, onder de naam Mazars, samen gaan werken. Het draagt bij aan de groei en professionalisering van Mazars en versterkt onze positie in het potentievolle Oost-Nederland. Ook de Transport & Logistieke ondernemingen in die regio zullen van de voordelen en mogelijkheden van deze samenwerking profiteren.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief