Column Sander Boomman | Maatschappelijke relevantie

30 januari 2020 - De publieke sector is maatschappelijk relevant. Dat zien wij natuurlijk dagelijks bij onze klanten die volop bezig zijn in de maatschappij, maar daarnaast zien we het vooral ook bij de overheid. De Tweede Kamer behandelt volop thema’s die grote impact hebben op onze klanten. Zo hebben alle stichtingen en verenigingen de gevolgen van de UBO inmiddels wel gevoeld. Zelf heb ik als bestuurder van een vermogensstichting ook al diverse “pseudo” UBO-verklaringen aan banken moeten verstrekken.

Verwachte verplichtingen om transparanter te worden

De verwachte verplichtingen om transparanter te worden als stichting hebben ook grote invloed op openbaarmaking van jaarverslaggeving, registratie van bestuurders en openbaarmaking van giften. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor waar geld vandaan komt en moeten soms meldingen gedaan worden ter voorkoming van witwasrisico’s of terrorismefinanciering.

De Tweede Kamer heeft recentelijk nader overleg gehad over het wetsvoorstel Bestuur en toezicht, dat voor stichtingbestuurders gevolgen heeft. Bestuur en toezicht zijn bij een stichting namelijk vaak in één bestuurdersrol opgenomen en vanuit good governance is splitsing daarvan wenselijk volgens het voorstel.

Ik onderschrijf de wens voor transparantie. Dingen die aan het licht moeten komen die normaal verborgen blijven, daar is niemand op tegen. Maar zoals vaker lijden de goeden onder de kwaden. Elk bestuur van stichtingen en verenigingen (en dat zijn er honderdduizenden in Nederland) heeft te maken met nieuwe wetgeving en verplichtingen. Maar ik vraag mij af of de echte kwaadwillenden zich iets zullen aantrekken van deze nieuwe regels. Of zijn deze regels te beschouwen als het “daadkrachtig” handelen van politici?

Gelukkig zijn er ook af en toe lichtpuntjes in de regelgeving. Het Ministerie van VWS gaat, in de Kaderregeling van subsidies, een verplicht rapport van feitelijke bevindingen door de accountant afschaffen, aangezien de toegevoegde waarde ten opzichte van de lasten ervan  minder werd. Dat zijn overheidsmaatregelen die ik graag zie. Effectief waar nodig, maar op een zo efficiënt mogelijke manier. Het zou de overheid sieren nog eens met die bril naar al die wetgeving voor stichtingen en verenigingen te kijken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sectorgroep Public en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sander Boomman, Sectorleider Public per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?