Column Sander Boomman I Alle hens aan dek

22 september 2020 – Op 1 september vieren we bij Mazars jaarlijks de start van het nieuwe boekjaar. Een mooie dag, want dan starten traditioneel ook veel nieuwe talenten. Ik vind een nieuwe start altijd een fijn gevoel. Je laat het oude achter en kijkt vooruit.

Dat oude jaar was wel een bijzonder jaar. De coronatijd heeft ons werkzame leven wellicht voorgoed veranderd. Naast de veelgenoemde gevolgen in de kranten zijn er ook minder genoemde onderwerpen als minder reizen, minder milieubelasting en vrijwel lege kantoren. Dit alles zorgt voor gedragsverandering. Een deel van dit nieuwe gedrag is best acceptabel, zoals het thuiswerken. Maar helaas lijden veel klanten onder de veranderingen, want we gaan ook minder naar het theater of het museum. Veel sectoren hebben steun nodig van de overheid. De diverse steunregelingen behoeden onze economie hopelijk van grote schade en van massale ontslagen.

Voor onze sectorgroep was er deze zomer verdrietig nieuws. Maurice Quaedvlieg, onze sectorleider Goede Doelen, overleed bij een tragisch ongeval. Wij verliezen een zeer getalenteerde en betrokken collega die een grote leegte achterlaat. Alle mensen met wie Maurice heeft gewerkt missen hem enorm, als maatschappelijk betrokken mens en als leider van de goede doelen praktijk. Gelukkig staan er in barre tijden ook mensen op die willen helpen. Mijn collega partner Ron Horsmans is bereid de rol van leider van de goede doelen praktijk in Amsterdam over te nemen. Daar ben ik als sectorleider erg blij mee. Zijn expertise, waaronder die op het gebied van sustainability, is een welkome aanvulling voor onze sectorgroep.

Ik kijk graag vooruit. En zie dan een landschap waar het alle hens aan dek is. Bij onze klanten in de belangenorganisaties zijn ze druk bezig om de sectoren te ondersteunen en te vertegenwoordigen bij de overheid en in Europa. De culturele sector heeft het zwaar met de beperkte bezoekersaantallen. Ook de overheden hebben het druk met alle ontwikkelingen. Hoe beperken we gezamenlijk de schade van de pandemie, zowel op het gebied van de volksgezondheid als de economie? Bij onze woningbouwcorporaties zijn de financiële zorgen nog niet weg. Kunnen zij wel genoeg nieuwe sociale woningen bouwen om het tekort in de huizenmarkt te verminderen? Zou de verhuurdersheffing niet lager kunnen of afgeschaft kunnen worden en hoeveel ruimte zou dat eigenlijk creëren voor nieuwe woningen? En nu pas wordt gezien wat ziekte van een leraar doet voor de maatschappij. Doordat er steeds minder vervanging is voor zieke leraren of voor thuisblijvende leraren vanwege coronagerelateerde klachten, krijgen de kinderen helaas minder onderwijs en moeten de ouders van die kinderen meer thuisonderwijs geven of opvang regelen. De maatschappelijke ontwrichting van dit soort effecten is groter dan verwacht.

In dat landschap bewegen wij ons. Vaktechnisch een boeiende tijd voor een controlerend accountant. Wij zijn extra alert want al het digitaal werken kan risico’s van fraude vergroten. De NOW-regelingen gaan binnenkort afgerekend worden en bij grotere afrekeningen is accountantscontrole nodig om de betrouwbaarheid vast te stellen. En organisaties in de problemen kunnen wij helpen met onze adviezen. Kortom, kom maar op boekjaar 2020 / 2021!

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sander Boomman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Hij helpt u graag verder.