Column Sander Boomman I Keep it simple

21 januari 2021 - In deze uitzonderlijke tijden blijkt de noodzaak van centrale regie. Als burgers zouden wij mogen verwachten dat de overheid de regie voert over de aanpak van het coronavirus en de uitvoering van de COVID-19-vaccinaties, waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen die er spelen binnen de maatschappij. Aangezien de overheid bestaat uit een veelheid aan ministeries, gemeenten en organisaties (zoals GGD’s en het RIVM) en deze niet vanzelfsprekend goed met elkaar samenwerken, is dit echter een uiterst lastige opdracht. Sterker nog, de toeslagenaffaire heeft laten zien dat dit soms zeer moeizaam gaat en dat verantwoordelijkheden snel naar elkaar worden afgeschoven.

Complexheid van belangen

Daarbij komt dat deze coronacrisis complex is en de belangen voor de maatschappij groot en divers van aard zijn. Denk alleen al aan onze ziekenhuizen en verpleeghuizen die met personeelstekorten de grote stroom coronapatiënten moeten opvangen. Of aan de ondernemers in de horeca, wiens restaurants en uitgaansgelegenheden al maanden dicht zijn, en al hun leveranciers die dit ook merken. Aan de ouders die thuisonderwijs moeten geven en tegelijkertijd gewoon moeten werken. En zij hebben nog werk, want er zijn ook veel mensen die hun (tijdelijke) baan verloren hebben. Daarin zie je de complexheid van belangen.

Veranderlijke werkelijkheid

ʽEen onvoldoende wendbare overheid’, werd het door een minister recentelijk genoemd in de discussies over de vaccinatiestrategie. De werkelijkheid bleek toch anders dan gedacht en toen kon er niet snel genoeg aangepast worden. Dat begrijp ik niet zo goed. In alle managementopleidingen wordt toch aandacht besteed aan scenarioanalyse? Iedere ondernemer of bestuurder weet toch dat de werkelijkheid anders kan zijn dan gedacht en dat meerdere scenario’s noodzakelijk zijn om in te spelen op die veranderlijke werkelijkheid? Blijkbaar is dat ondernemerschap onvoldoende ontwikkeld bij de overheid.

De overheid versterken

Als we de regie niet goed kunnen uitvoeren in dit complexe belangenspel, als we niet goed samenwerken en als daarbij onvoldoende aandacht wordt besteed aan scenarioanalyse, dan moeten we echt onze overheid veranderen. Versterken. Met taskforces beter laten samenwerken over ministeries heen en in gezamenlijkheid met uitvoeringsdiensten en ZBO’s. Een uitdaging voor de consultants die de overheid hierbij helpen. Keep it simple werkt vaak in het bedrijfsleven. Ik zou wensen dat de overheid de aanpak van complexe problemen eenvoudiger kan maken. Wellicht een goed voornemen voor 2021?

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sectorgroep Public en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Sander Boomman, Sectorleider Public, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Hij helpt u graag verder.