Controlebezoek van IND bij erkende referenten

7 mei 2018 – Bent u werkgever en heeft u kennismigranten in dienst? Dan bent u erkend als referent. De IND heeft aangekondigd dat zij per januari 2018 zijn gestart met controlebezoeken. Wekelijks bezoeken inspecteurs van het Team Handhaving & Toezicht een aantal erkend referenten. Gekeken wordt of op de juiste wijze wordt voldaan aan alle voorwaarden en verplichtingen van het erkend referentschap.

Verplichtingen erkend referent

Om kennismigranten en / of buitenlandse wetenschappelijke onderzoekers in dienst te nemen, moet de werkgever erkend referent zijn. Nadat de IND de werkgever heeft erkend als referent, moet de erkende referent aan een aantal verplichtingen voldoen:

  • Informatieplicht: de erkende referent dient alle wijzigingen met betrekking tot de situatie van de referent (werkgever) of vreemdeling (werknemer) door te geven aan de IND.
  • Administratie- en bewaarplicht: de erkende referent moet alle relevante informatie / documenten, zoals kopie paspoort, loonspecificatie, diploma’s, afgegeven vergunning, overeenkomsten, et cetera, in zijn administratie bewaren.
  • Zorgplicht: de erkende referent heeft de plicht zorg te dragen voor een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant (werknemer) en de kennismigrant wijzen op de voorwaarden / verplichtingen waaraan hij/zij moet voldoen.

Controles en de gevolgen

Door een onjuiste interpretatie (van de verplichtingen) of onzorgvuldigheid kunnen er door de erkende referent fouten worden gemaakt. In het ergste geval kan het zijn dat dat de erkende referent niet langer aan de voorwaarden van de erkenning voldoet. Wanneer onvolkomenheden worden geconstateerd, kan dit (afhankelijk van de ernst) leiden tot een waarschuwing of bestuurlijke boete.

In specifieke gevallen (bij zeer ernstige misstanden of tekortkomingen) kan de IND besluiten om het erkend referentschap en / of de verblijfsvergunning van werknemer in te trekken.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw verplichtingen als erkend referent? Of wilt u een controle / scan om te zien of u aan uw verplichtingen als erkend referent voldoet? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief