Controleer de voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

7 maart 2018 – Het UWV is begonnen met het toesturen van de voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het is belangrijk om deze berekening goed te controleren. Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten via het lage-inkomensvoordeel. Deze regeling bestaat sinds 2017 en wordt voor het eerst in 2018 uitbetaald.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer in 2017 minimaal 1248 uur in een jaar werkt voor de werkgever. Daarnaast mag het gemiddelde uurloon niet lager zijn dan 100% van het wettelijk minimumloon (WML) en niet hoger dan 125% van dit WML. Het maximale voordeel is € 2.000 per werknemer per jaar. U hoeft hier geen speciale aanvraag voor te doen, maar u dient wel de berekening zorgvuldig te controleren.

Het begrip verloonde uren

De hoogte van het LIV is onder andere afhankelijk van het aantal ‘verloonde uren’. Het is daarom belangrijk om deze verloonde uren correct in de loonadministratie te verwerken. Ook moet er gecontroleerd worden of deze goed zijn opgenomen in de berekening van het LIV.

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. Dit zijn bijvoorbeeld de gewerkte uren, maar ook ziekte-uren (niet gewerkt, wel volledig uitbetaald). Zowel reisuren (die worden doorbetaald) als niet opgenomen verlofuren (die worden uitbetaald) gelden als verloonde uren. Wanneer een werknemer daarentegen verlofuren koopt door het inleveren van loon, dan vermindert dit het aantal verloonde uren.

Voor diverse andere situaties omtrent het begrip ‘verloonde uren’ heeft de Belastingdienst een uitgebreid document opgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op het effect van een cafetariaregeling op het aantal verloonde uren. Bij een cafetariaregeling levert een werknemer bijvoorbeeld verlofuren in, in ruil voor een belastingvrije vergoeding. Dan is het de vraag of dat effect heeft op het aantal verloonde uren en of nog wel recht bestaat op de tegemoetkoming (als door de uitruil bijvoorbeeld het minimum aantal uur van 1248 niet wordt gehaald.) Dit is in de uitzendbranche met de ET-regeling bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt, maar ook bij andere werkgevers die zo’n cafetariaregeling hebben.

Correcties nog mogelijk

Het is van belang om de voorlopige berekening te controleren. Indien fouten worden geconstateerd, dan kunt u hier nu niet tegen in bezwaar komen. Wel kunt u correcties doorvoeren in de loonadministratie van 2017. Correcties die gedaan zijn vóór 1 mei 2018 worden meegenomen bij de definitieve berekening van de tegemoetkoming. Deze berekening wordt uiterlijk 31 juli 2018 toegezonden. Tegen deze beschikking is wel bezwaar mogelijk. Om de voorlopige berekening van de LIV te controleren heeft Mazars een LIV-tool ontwikkeld. Hiervoor hebben wij van u een verzamelloonstaat met de verantwoorde uren nodig.

Meer weten?

Heeft u vragen over het lage-inkomensvoordeel of wilt u uw voorlopige berekening laten controleren? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65 of met Daan Peperkamp per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 98. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief