Coronacrisis aandachtspunten voor de goededoelensector

Het coronavirus krijgt steeds meer vat op de Nederlandse samenleving. De maatregelen om verdere verspreiding van het virus af te remmen, zijn ingrijpend en zorgen voor onzekerheid en veranderingen in de manier waarop wij in Nederland samenleven, dat merken ook de goededoelenorganisaties. De aanwijzingen van het RIVM gelden ook voor de meeste goededoelenorganisaties als richtlijn.

De afgelopen periode heeft het kabinet een reeks aan extra maatregelen getroffen om mensen en organisaties te helpen die in de problemen dreigen te komen. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van maatregelen die ook voor de goededoelenorganisaties relevant zijn:

Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat organisaties liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling automatisch voor drie maanden verlenen als de organisatie schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Deze regeling is onder voorwaarde dat er aangifte is gedaan en een aanslag werd ontvangen.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de genomen maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Vanaf 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten. De werkgever kan bij het UWV een subsidie aanvragen wanneer hij een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom.

NOW-rekentool

Mazars heeft een rekentool ontwikkeld voor de NOW-maatregel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de subsidie in maart, april en mei, het voorschot en de maandelijkse termijnen.

Bekijk ook: UPDATE: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) + rekentool 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Zzp’ers hebben geen personeel in dienst en kunnen geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Indien zij door het coronavirus in de problemen komen, kunnen zij een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zzp’ers die aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen, dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

WW-premiedifferentiatie (WAB)

De per 1 januari van dit jaar ingevoerde maatregel voor een hoge WW-premie voor flexibele contracten wordt aangepast. Werkgevers die de lage WW-premie hebben toegepast terwijl aan het einde van het boekjaar blijkt dat de betreffende werknemer 30% meer uren heeft gewerkt dan in de overeenkomst is afgesproken, worden niet geconfronteerd met een hoge premie.

Invorderings- en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat organisaties gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden.

Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt (op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020.

Heffing van de energiebelasting

De heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf is tijdelijk uitgesteld.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sander Boomman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Hij helpt u graag verder.