Coronacrisis aandachtspunten voor transport & logistiek

De coronacrisis heeft wereldwijd grote (economische) gevolgen. Dit treft uiteraard ook de transport- en logistieksector. De overheid heeft maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen en ondernemers te ondersteunen.

De overheidsmaatregelen zorgen echter ook voor de nodige vragen: Van welke overheidsregelingen kunt u als transportondernemer gebruikmaken? Welke gevolgen heeft het coronavirus voor uw transportonderneming? En hoe komt u de crisis het best door?

Voorbereiden op het post-coronatijdperk

Wanneer de belangrijkste noodmaatregelen zijn getroffen, is het vervolgens zaak om snel strategisch vooruit te kijken. Moet er wellicht een koerswijziging worden ingezet? De impact van de coronacrisis zal per onderneming verschillen. Zeker in de sector Transport & Logistiek zijn de verschillen tussen ondernemingen groot. Desalniettemin zal iedereen zich moeten voorbereiden en een strategie bepalen voor het post-corona-tijdperk.

Verder lezen: Het post-coronatijdperk voor de transportsector

Crisismanagement

In een crisis is het niet alleen belangrijk om uw huidige financiële positie te bepalen, maar ook om te blijven anticiperen op de (steeds) veranderende situatie. Dit is essentieel om de liquiditeitspositie, het concurrentievoordeel en daarmee de continuïteit van de onderneming zo goed mogelijk te borgen. Mazars kan uw onderneming met vijf stappen op het gebied van crisismanagement helpen met de uitdagingen waar u als ondernemer in een crisis mee te maken krijgt.

Bekijk ook: Het belang van crisismanagement en -planning tijdens de coronacrisis

Maatregelen met betrekking tot douane

Vanuit de Douane zijn er diverse maatregelen genomen waar u als transportondernemer gebruik van kunt maken. Zo zorgt de Douane voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte). Daarnaast wordt bij het aanvragen van de AEO-vergunning rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis.

Verder lezen: De coronacrisis en het Douane maatregelenpakket

De coronacrisis en personeelszaken

Ook op het gebied van personeelszaken zullen de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis nog lang merkbaar blijven. Onze collega’s van HR Services beantwoorden al uw vragen in de speciale Q&A De coronacrisis en personeelszaken

Reorganiseren

Naast noodmaatregelen en tijdelijke lastenverlichtingen, kan ook worden nagedacht over reorganisaties. Als er structureel omzetverlies wordt geleden en/of een meer toekomstbestendige en efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is om door deze crisis te komen, dan is een reorganisatie meestal de beste maatregel.

Verder lezen: Reorganiseren tijdens de coronacrisis

Strategisch management in het coronatijdperk

De huidige maatregelen in de coronacrisis zijn vooral gericht op het behoud van het werkkapitaal en het geven van een buffer waarmee de continuïteit van uw onderneming op korte termijn (gedeeltelijk) beschermd is. Het coronavirus gaat echter voor de langere termijn de nodige invloed hebben op ondernemend Nederland. Bedrijfseigenaren en ondernemers met visie kijken nu al vooruit en denken kritisch na over de strategie van hun onderneming. De specialisten van Mazars kunnen samen met u bepalen waar de noodzakelijke stappen liggen en deze uitvoeren. Daarbij is het een voorwaarde om op korte en middellange termijn de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Verder lezen: Impact op strategisch management in het coronatijdperk - deel 2

Meer weten?

Er zullen waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte zullen houden. Wilt u meer weten over wat het coronavirus betekent voor de continuïteit van uw onderneming? Of wilt u advies over de maatregelen die u moet nemen? Neem dan contact op met Remco Schoonderwoerd per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 16 45 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder!