Coronacrisis: vragen die uw bank zal stellen

16 april 2020 - Wanneer u met uw bank om de tafel zit om financieringsmogelijkheden te bespreken, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de vragen die zij zullen stellen.

Goede voorbereiding

Kredietverstrekkers zijn momenteel druk bezig met het verwerken van een groot aantal aanvragen. Een goede voorbereiding van uw kant maakt dat de bank uw verzoek op efficiënte wijze kan behandelen en vergroot de kans op een positieve uitkomst.

Hieronder noemen wij een aantal belangrijke zaken ter voorbereiding op een gesprek met de bank:

1. Leg uit hoe uw bedrijf en haar financiële positie worden geraakt door de coronacrisis, onderbouwd met voorbeelden zoals:

 • Verlies van omzet door een gedwongen sluiting vanwege social distancing-maatregelen;
 • Klanten die een langere betalingstermijn hanteren;
 • Personele problemen;
 • Het wegvallen van vraag doordat uw klanten worden geraakt;

2. Uw bank wil weten welke maatregelen er al zijn genomen om risico’s te verkleinen en liquiditeitsdruk te verlichten. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Arbeidstijdverkorting / NOW-noodmaatregel;
 • Uitstel van betaling van belastingen;
 • Leverancierskrediet;
 • Afspraken met verhuurders of nutsbedrijven;
 • Het inbrengen van privéfinanciering;

3. Het is belangrijk om recente financiële overzichten en vooruitzichten te gebruiken om de bank inzicht te verstrekken in de financiële situatie van uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van:

 • De verwachte liquiditeitsruimte of -tekort onder verschillende scenario’s;
 • Capaciteit om aan aflossingen te voldoen na het aantrekken van aanvullende schulden of aangaan van betalingsregelingen;
 • Langetermijnherstel van de bedrijfsactiviteit;

Maatregelen

Naast het uitgebreide pakket van het kabinet, hebben banken ook besloten om gezamenlijk maatregelen te nemen die hun klanten meer lucht geven. Uitstel van aflossingen zorgt ervoor dat kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen kunnen krijgen. Andere belangrijke regelingen inzake financiering zijn verruiming van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). In feite zorgt dit voor ruimere financieringsmogelijkheden voor zowel het mkb als grote ondernemingen.

Mazars kan u helpen:

Onze specialisten van Mazars Corporate Finance kunnen ondersteuning bieden op onder andere de volgende manieren:  

 • Het opstellen van een continuïteitsplan inclusief scenarioanalyses ter voorbereiding en ondersteuning van een financieringsaanvraag of aanspraak op één van de regelingen;
 • Het analyseren van uw historische financiële gegevens en vooruitzichten om uw financieringsbehoefte en mogelijkheden vast te stellen;
 • Ondersteuning bij de voorbereiding op en het voeren van de gesprekken met uw bank;

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aron de Jong per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 00 of met Joost Reefhuis per email of per telefoon +31 (0)88 277 17 68. Zij helpen u graag verder.