Synergievoordelen; realiteit of illusie?

31 januari 2019 - Synergievoordelen worden door kopers vaak gebruikt als argument bij het doen van een strategische overname. Door het combineren van ondernemingen kan ‘extra’ waarde gecreëerd worden. De vraag is in hoeverre deze waarde daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Bij een overname komt het namelijk vaak voor dat een groot deel van de synergievoordelen ten goede komt van de verkoper in plaats van de koper (BCG, 2013). Als de verkoper zich realiseert dat de koper synergievoordelen kan behalen dan zal deze hiervoor een hogere verkoopprijs vragen. Dit is één van de redenen waarom het regelmatig voorkomt dat geen economische waarde gecreëerd wordt na de overname. Daarnaast realiseert een koper zich vaak niet hoeveel tijd en energie het kost synergie te laten slagen..

Due diligence onderzoek

Om de kans op het creëren van economische waarde te vergroten is het van belang om voor de transactie de mogelijke synergievoordelen goed in kaart te brengen en te bepalen hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Volgens Hans Schenk, hoogleraar Economics and Business, komt het vaak voor dat er geen berekeningen en plan ten grondslag liggen aan de synergievoordelen die volgens koper behaald kunnen worden. Dit is wat wij in de praktijk ook met enige regelmaat zien. Om een goede inschatting van de mogelijke synergievoordelen te maken is een gefocust due diligence onderzoek van groot belang. Wij adviseren dit dan ook bij iedere transactie uit te laten voeren. Het inzicht in de target dat hierdoor wordt gecreëerd draagt bij aan de onderhandelingspositie en het creëren van economische waarde na de transactie. Zonder gedegen voorbereiding en follow-up na de transactie wordt synergie geen realiteit maar blijft het een illusie. Laat u dit niet overkomen.

Meer weten?

Heeft u vragen over synergievoordelen, een due diligence onderzoek  of wilt u ons advies? Neem dan contact op met Aron de Jong  per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 00. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

BCG Focus. (2013). Divide and Conquer: How Successful M&A Deals Split the Synergies.