Zonder financiering geen transactie

31 januari 2019 - Een van de belangrijke aspecten bij iedere transactie, zo niet de belangrijkste, is de koopsom en dan in het bijzonder de financiering daarvan. Zeker in de huidige tijd waarin banken onder druk van toezichthouders en internationale regelgeving minder risico’s kunnen en mogen nemen, wordt de rol van alternatieve financieringsbronnen als crowdfunding, lease, factoring, mezzanine of informal investors groter. Uiteindelijk is het dus voor zowel koper als verkoper relevant om na te denken over de financierbaarheid van de transactie, immers zonder financiering geen transactie!

Hoewel deze alternatieve financieringsbronnen in opkomst zijn, speelt bij de meeste transacties de traditionele bancaire financiering nog steeds een sleutelrol bij het voldoen van de koopsom

Hoeveel kan een bank financieren?

Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. Een bank kan heel veel financieren. Een belangrijkere vraag is: hoeveel wil een bank financieren. Dit hangt van veel factoren af; de belangrijkste zijn risico en vertrouwen. De hoogte van bancaire overnamefinancieringen varieert in de praktijk van 1 tot ruim 4 keer de EBITDA van de over te nemen onderneming. De koopsom ligt vaak hoger.

Bankieren is in basis simpel

In de basis is een bancaire financiering erg eenvoudig. De bank stelt een som geld beschikbaar en wil dat bedrag uiteindelijk ook weer terug door middel van aflossingen. Gedurende de looptijd van de financiering betaalt de ontvanger in de vorm van rente een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het geld. Deze rente is opgebouwd uit:

  • Fundingkosten: dit zijn de kosten die de bank maakt voor het aantrekken van het geld dat zij uitleent.
  • Risicokosten: helaas  zijn er ook klanten die hun lening niet terugbetalen aan een bank. Een bank maakt een inschatting van het risico dat een klant een lening niet terugbetaalt en vertaalt dat naar een prijs voor de financiering.
  • Operationele kosten: om haar dienstverlening aan te kunnen bieden maakt een bank kosten voor o.a. personeel, kantoren en IT-systemen.
  • Vermogenskosten: ook een bank dient eigen vermogen aan te houden voor onverwachte gebeurtenissen en winst te maken om haar stabiliteit te waarborgen. Hoeveel buffers een bank moet aanhouden is geregeld in allerlei wetgeving en internationale verdragen.

Zelf de hoogte van de rente bepalen

Een ondernemer heeft invloed op de hoogte van de rente. Een lager risicoprofiel betekent namelijk ook een lagere rente. Belangrijke factoren voor de bepaling van het risicoprofiel zijn:

  • Stabiele historische resultaten en toekomstverwachting: een hoge kans op een plotselinge daling van het resultaat vormt een risico voor de terugbetaling van de financiering.
  • Voldoende remweg in het resultaat en eigen vermogen voor tegenvallers: de bank maakt een inschatting van onverwachte gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Deze dient een onderneming zelf op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld het wegvallen van een belangrijke opdrachtgever. Hoeveel dat is, verschilt per onderneming. U kent uw onderneming en daarmee kunt u dat zelf het beste inschatten.
  • De sector waarin een onderneming actief is: gemiddeld genomen is het risico in bijvoorbeeld de gezondheidszorg lager dan in de retailsector.
  • De waarde van de zekerheden: als het mis gaat kan de bank de zekerheden verkopen en daarmee de lening aflossen.

Vertrouwen: komt te voet en gaat te paard

De belangrijkste factor is echter het vertrouwen dat een bankier heeft in u en uw onderneming.

Dit is een zachte factor en daarmee dan ook zeer afhankelijk van de bankier die u treft. In het algemeen geldt; vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit gaat zeker op bij een overnamefinanciering. Addertjes onder het gras of spreekwoordelijke lijken in de kast tijdens een due diligence onderzoek kunnen een bankier afschrikken en de bancaire financiering vertragen of zelfs laten stranden.

Het loont zich om al aan het begin van een overnametraject te investeren in de relatie met één of meerdere bankiers en daarbij in een vroeg stadium openheid van zaken te geven. Onze ervaring leert dat de aanvraag van een overnamefinanciering een grotere kans van slagen heeft als de bankier vanaf de start bij het overnameproces betrokken is.

Rol Mazars Corporate Finance

Mazars Corporate Finance kent de markt en weet waar bankiers op letten. Samen met u maken wij niet alleen een plan voor de aankoop of verkoop van een onderneming, maar wij ondersteunen ook bij het verkrijgen van de financiering van uw plannen.

Meer weten?

In het algemeen geldt dat een goede voorbereiding de sleutel tot succes is. Wij helpen u hier graag bij. Heeft u vragen of wilt u ons advies? Neem dan contact op met Aron de Jong per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 00 of met Joost Reefhuis per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 17 68. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief