Corporate finance in coronatijd: reden voor optimisme

14 mei 2020 - De komst van het voorheen onbekende coronavirus test de sterkte van de wereldeconomie en het onderliggende systeem. Zowel multinationals als mkb-ondernemingen zien hun omzet afnemen. Daardoor is grote economische onzekerheid ontstaan. Zonder maatregelen kan een daling in zowel zakelijke als consumptieve bestedingen ervoor zorgen dat de groeiperspectieven verdwijnen.

Deze situatie zal ook de M&A-industrie beïnvloeden, maar niet op lineaire wijze. Na een exceptioneel dealvolume in 2018, is wereldwijd het aantal deals in 2019 met circa 6,9% afgenomen.1 De verwachtingen voor 2020 waren positief en er werd veel beweging verwacht in de markt. De komst van het coronavirus zette hier een groot vraagteken bij. Toch zijn er ook factoren die ervoor kunnen zorgen dat de positieve trend in de wereld van M&A wordt voortgezet.

Om de huidige situatie rondom de coronacrisis te verbeteren, is het essentieel dat overheden en centrale banken zich inzetten om de economie op gang te houden. De initiatieven zullen substantieel genoeg moeten zijn om er voor te zorgen dat bedrijven, ondanks een terugval, niet omvallen

Welk beleid de overheid ook voert, er zijn ons inziens intrinsieke factoren die maken dat er activiteit in de M&A-markt blijft. Deze factoren zijn in twee categorieën in te delen:

OVERWEGINGEN VAN ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN

In de komende 10 jaar zal het aantal transacties toenemen vanwege de naderende pensioenleeftijd van veel ondernemers. Volgens de National Association of Corporate Directors2 heeft minder dan een kwart van de aandeelhouders een concreet plan voor bedrijfsopvolging van hun onderneming. Bovendien treedt er tussen zakenpartners in tijden van onzekerheid sneller een verschil van inzicht op. Conflicten over bijvoorbeeld de strategie zijn dan het gevolg. In zulke gevallen kan een aandelentransactie (verkoop aan investeerder, verkoop aan partner, lbo, mbo) een goede uitkomst bieden voor de aandeelhouders.

In bepaalde sectoren, zoals de non-food retailsector, zijn er op middellange termijn uitdagingen die vragen om een sterke focus op meer gepersonaliseerde en gedigitaliseerde (online) aandacht. Een deel van de kleine en middelgrote ondernemingen zal aansluiting zoeken bij grotere partijen in de markt. Zij zullen zelfstandig niet in staat zijn om de benodigde investeringen te verrichten.

Investeerders zullen zich ook richten op sectoren waar grote veranderingen worden verwacht. Gezien het belang van dergelijke sectoren, zelfs in tijden van zelfisolatie, blijven zij een target voor zowel private equity als internationale concurrenten op zoek naar strategische acquisities.

Aan de andere kant zorgt de coronacrisis er ook voor dat veel ondernemers zich realiseren dat een onverwachte ontwikkeling het harde werk van de afgelopen jaren – soms zelfs decennia - de gunstige toekomstverwachtingen grotendeels kan wegvagen. Uit onderzoek van Mazars blijkt dat de effecten van de coronacrisis per sector sterk verschillen. De reisbranche, recreatie, retail, maar bijvoorbeeld ook de contactberoepen, zagen een zeer sterke daling in activiteit op de korte termijn. Dergelijke ondernemingen hebben ook eerder advies nodig op het gebied van herstructurering, financiering en het zoeken naar regionale en nationale financiële en operationele ondersteuning.

In sectoren zoals gezondheidszorg en food, of bij ondernemingen met een hoge mate van digitalisatie, is het gedurende de coronacrisis eenvoudiger om de bedrijfsactiviteit in stand te houden. Succesvolle en sterke ondernemingen in deze sectoren zullen naar verwachting hun voordeel doen met de huidige situatie door te investeren in bedrijven die hun zaken op dit gebied minder goed op orde hebben of in ondernemingen die hun toegang brengen tot nieuwe geografische markten.

OVERWEGINGEN INVESTEERDERS

Private equity fondsen zijn het jaar 2020 begonnen met een recordhoogte aan cash – in jargon ‘Dry Powder’ - van USD1,5 biljoen (USD 1.500 miljard) en willen dit graag investeren3. Cash rendeert namelijk niet of nauwelijks.

De huidige situatie zorgt ervoor dat de investeringsmaatschappijen, die liquiditeit beschikbaar hebben, naar verwachting een verschuiving in hun investeringsfocus zullen aanbrengen van de traditionele buy-out naar het investeren in reeds geconsolideerde sectoren zoals horeca, de reissector en non-foodretail waar door  liquiditeitsproblemen naar verwachting interessante transactiekansen zullen komen te liggen. In de komende maanden verwachten wij toenemende activiteit van fondsen die hun beschikbare cash willen investeren.

Als we grafiek 1 en 2 vergelijken, is te zien dat de hoeveelheid Dry Powder de afgelopen jaren ongeveer een derde van de totale dealwaarde bedroeg. Echter, in 2019 bereikte de hoeveelheid Dry Powder zelfs 50% van de totale dealwaarde over dat jaar. Wanneer we de historische lijn doortrekken, dan zou de hoeveelheid Dry Powder per einde 2019 kunnen leiden tot een toename van de globale M&A-markt tot wel USD4 biljoen (USD 4.000 miljard) in 2020. Dat zou een evenaring van het record in 2015 betekenen.

De enorme noodpakketten die overheden en centrale banken inmiddels beschikbaar hebben gesteld, zullen er niet alleen voor zorgen dat de economie snel en krachtig kan herstellen maar ook dat de rente nog lang laag zal blijven. Omdat overnames vaak ook deels gefinancierd worden met leningen zal dit bijdragen aan de M&A-markt.

Voorts zullen megatrends, zoals versnellende verstedelijking, voortdurende technologische verandering, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen, naar verwachting niet gestopt worden door de coronacrisis. Dergelijke trends drijven de M&A-markt.

SAMENVATTEND - OOK AANLEIDING VOOR OPTIMISME, WEES VOORBEREID

In het kort kunnen we zeggen dat er dus (ook) aanleiding is voor optimisme.

De verdergaande consolidatie, de beschikbaarheid van geld, de oplevingen die sommige bedrijven en industrieën vaak na een crisis laten zien, en de liquiditeit die de centrale banken beschikbaar stellen tegen lage rentekosten, kunnen een perfect samenspel vormen om het aantal overnames toe te laten nemen. Zowel door private equity als door strategische partijen.

Om succesvolle deals te sluiten moeten zowel ondernemingen als investeerders meer dan ooit goed voorbereid zijn. Het verdient aanbeveling alle commerciële, fiscale, financiële en marktaspecten, die nu of in de wereld na corona relevant zijn, met een multidisciplinair team in ogenschouw te nemen.

MAZARS KAN U HELPEN

De ervaren Corporate Finance specialisten van Mazars kunnen u helpen bij het creëren van een duidelijk stappenplan voor het voorbereiden van een succesvol verkooptraject of het aantrekken van een strategische en/of financiële partner. Een goede voorbereiding biedt u, ondanks alle huidige uitdagingen, de beste kans om een succesvolle transactie te realiseren en de waarde van uw onderneming te optimaliseren. Zoals Winston Churchill inmiddels alweer 75 jaar geleden al zei: “never waste a good crisis”.

MEER WETEN?

Wilt u graag meer weten over hoe u zich als ondernemer voor kunt bereiden op een eventuele verkoop van uw onderneming of zoektocht naar een strategische partner? Neem dan contact op met Aron de Jong per email of per telefoon +31 (0)88 277 18 00 of met Joost Reefhuis per email of per telefoon +31 (0)88 277 17 68. Zij helpen u graag verder.

Bronnen:

1 Mergermarket Financial League Table Report 

2 https://www.nacdonline.org/about/?%2FAboutUs%2F

3 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-02/private-equity-is-starting-2020-with-more-cash-than-ever-before