Het belang van crisismanagement en -planning tijdens de coronacrisis

29 mei 2020 - Terwijl de coronacrisis voortduurt, wordt het steeds duidelijker dat de gevolgen voor ondernemingen een langere periode zullen aanhouden én een grotere impact zullen hebben dan aanvankelijk gedacht.

CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING

Het bedrijfsleven heeft door de crisis te maken met een forse uitdaging op de korte en lange termijn. Ondernemers zijn genoodzaakt om elk onderdeel van hun activiteiten intensief te managen. Dit betekent dat zij continu bezig moeten zijn met alle relevante facetten van de onderneming, zowel de financiële situatie, de bedrijfsvoering en de marktsituatie. Het anticiperen op de (steeds) veranderende situatie en ‘het nieuwe normaal’ is van essentieel belang om de liquiditeitspositie, het concurrentievoordeel en daarmee de continuïteit van de onderneming zo goed mogelijk te borgen.

VIJF STAPPEN DIE U KUNNEN HELPEN BIJ DEZE UITDAGINGEN

De aanpak van Mazars is gebaseerd op vijf stappen waarmee we ondernemingen met deze uitdagingen willen helpen. Deze stappen liggen vast in het door ons ontwikkelde crisisprogramma en zijn als volgt:

 1. Een duidelijk beeld van de pre-crisissituatie
  Maak een eerlijke en realistische analyse van de resultaten van voor de crisis. Denk hierbij aan financiën (omzet, winst, cashflow en vermogen), bedrijfsvoering en business (fluctuatie in vraag, marktsituatie, businessmodel). Stel ook het strategisch profiel van uw onderneming vast en / of herzie deze. Daarbij komen onder andere de doelstellingen, concurrentiestrategie en spreiding van activiteiten aan de orde. Deze analyse vormt een belangrijke basis voor uw gehele crisisplanningstraject.
 2. Een impactassessment van de coronacrisis op uw onderneming
  Beoordeel de relevantie en waarschijnlijke duur van iedere fase en de bijbehorende impact op uw onderneming. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld zaken als daling van verkoopvolume, leveringsproblemen, additionele kosten en beschikbaarheid van personeel als maatstaven. Wat verwacht u dat de impact op vraag en aanbod uiteindelijk zal zijn en wat zullen de gevolgen voor uw omzet, winst, cashflow, werkkapitaal en uw personeelsbestand zijn tijdens de verschillende fasen van de crisis? Deze scenarioanalyse kan u helpen om meer inzicht te krijgen in de verwachte impact van de crisis en hoe deze zich verhoudt tot uw huidige verdienmodel, het personeelsbestand, het budget en vooral ook de liquiditeit. In dit kader adviseren wij om – wanneer u dat niet al gedaan heeft - te onderzoeken welke overheidsmaatregelen er voor uw onderneming beschikbaar zijn om een eventuele kloof te helpen overbruggen.
 3. De prioriteiten voor crisismanagement en strategie
  Stel duidelijke kortetermijnprioriteiten voor uw onderneming, zodat u weet waar u uw beleid en dagelijkse aansturing het best op kunt richten. Bedenk u echter ook dat dit in balans moet zijn met acties die nodig zijn om de langetermijnstrategie van uw onderneming vast te stellen. Door nu een visie op de toekomst te ontwikkelen, kunt u wellicht beter concurreren in de huidige omstandigheden en bent u bovendien goed voorbereid op de herstelfase. Een economische crisis kan disruptie veroorzaken in meerdere sectoren, het is goed om waar mogelijk daarop voorbereid te zijn. Zoek vervolgens naar een raakvlak waar uw langetermijndoelstellingen en kortetermijnprioriteiten samenkomen. Dit kan helpen bij het vaststellen van de acties in de crisisperiode die de onderneming door deze woelige tijd moeten begeleiden.
 4. Stel een crisismanagementplan op met het vizier op de toekomst
  Stel een plan op met een realistische hoeveelheid aan acties en maatregelen waarmee u uw gestelde doelen kunt oppakken. Het gaat daarbij om het verbinden van kortetermijndoelen enerzijds en strategisch management anderzijds. Het doorvertalen naar de bedrijfsvoering, het financieel management en het personeelsbeleid zijn daarbij essentieel. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe operationele plannen, kostenreductieprogramma’s, heronderhandeling van contracten, duurzaam personeelsbeleid, management van werkkapitaal, herfinanciering of bijvoorbeeld juist een strategische investering. Baseer het plan op het meest waarschijnlijke scenario, maar vergeet niet om aanvullende (nood)maatregelen te definiëren die in de andere scenario’s (worst and best case) kunnen worden toegepast.
 5. Uitvoeren van de plannen en monitoring van bedrijfsresultaten
  Houd gedurende de uitvoering van de plannen uw resultaten structureel en nauwkeurig in de gaten en vergelijk deze maandelijks met uw opgestelde plan. Kijk naar de voortgang van de gedefinieerde acties en prioriteiten en monitor belangrijke KPI’s zoals bijvoorbeeld omzet, winst en cashflowpositie. Natuurlijk betrekt u de belangrijkste stakeholders nauw bij dit proces en communiceert u regelmatig met ze. Deze stap vereist ook dat u uw plannen actueel houdt: scan uw omgeving regelmatig op nieuwe ontwikkelingen en pas uw plannen hier waar nodig op aan.

Met deze aanpak heeft u als ondernemer voor uzelf en voor uw managementteam een duidelijk kader dat support en richting geeft in deze dynamische tijden. Met een zorgvuldig uitgevoerde analyse, een goed doordacht plan met uiteenlopende scenario’s en een informatief dashboard kan de impact van de coronacrisis worden aangepakt. Dit helpt om deze crisis te overwinnen – vanaf dit moment tot en met het ‘nieuwe normaal’.

We realiseren ons steeds meer dat ondernemingen zich samen door deze crisis zullen moeten slaan. De beslissingen die u op dit moment moet nemen zijn natuurlijk lastig, maar in onze ogen van cruciaal belang om het voortbestaan van uw onderneming veilig te stellen en naar een duurzame en succesvolle toekomst toe te werken. Wij ondersteunen uw onderneming in deze onzekere tijden graag.

MEER WETEN

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen tijdens de coronacrisis? Neem dan contact op met Remco Schoonderwoerd per email of per telefoon: +31 (0)88 277 16 45 of René Timmer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 24. Zij helpen u graag verder.