Interview: hoe bedrijven ontwikkelingen rondom de Brexit kunnen bijbenen

Maandenlange onderhandelingen over de Brexit hebben eind 2020 geleid tot een door het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) ondertekend akkoord. Dit akkoord bepaalt de toekomstige relatie en legt nieuwe regels vast voor leven, werken en handeldrijven in het VK en de EU. Toch bestrijkt de deal niet alle aspecten van het bedrijfsleven volledig. Vandaar dat bedrijven die direct of indirect handeldrijven met het VK de ontwikkelingen moeten volgen en daarop moeten inspelen om de veranderende wet en regelgeving – en hun concurrenten - bij te benen.

Om bedrijven hierbij te helpen heeft Mazars onlangs de Brexit Radar gelanceerd. Hieronder licht Catherine Hall, internationaal taxpartner en hoofd Tax bij Mazars in het VK, deze tool nader toe. Ook gaat ze in op de vraag hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden om succesvol te werken in een wereld waarvan de contouren nog niet zijn afgebakend.

Wat zijn in uw recente ervaring de prioriteiten bij de ontwikkelingen rondom de Brexit?

CH: De hoofdprioriteit voor bedrijven is het vinden van cruciale informatie en door in te spelen op reguliere veranderingen, zodat ze vooruit kunnen. Dat betekent op de hoogte blijven van veranderingen die zich wereldwijd voltrekken. Ook al zijn klanten in het VK gevestigd, de goederen of diensten komen op een bepaald punt in de toeleveringsketen waarschijnlijk van buiten het VK.

Er is veel informatie voorhanden die elke week weer verandert. Neem de website van de Britse overheid: deze vermeldt wel feiten over de Brexit, maar geeft ondernemers geen zicht op hoe dit van toepassing is op hun situatie of die van hun concurrenten. Als u geen hulp krijgt om uit te zoomen naar het grotere geheel, kan het lastig zijn ontwikkelingen in een praktische context te plaatsen en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving bij te benen.

Zijn er bepaalde gebieden die steeds weer veranderen?

CH: Er zijn onderwerpen die veranderen en ook zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt. Wijzigingen in indirecte belastingen hebben bedrijven gedwongen zich heel snel aan te passen. Sommige bedrijven moesten na de deadline van 31 december nog een maand extra wachten om te zien wat er zou gebeuren met de sociale zekerheid en het verkeer van personen. Over de gegevens moet nog overeenstemming worden bereikt en het debat over de plaats van Noord-Ierland in grensoverschrijdende transacties duurt voort.

Waarom heeft Mazars de Brexit Radar gelanceerd?

CH: We hebben de Brexit Radar gelanceerd om bedrijven in alle rechtsgebieden in staat te stellen om op één plek toegang te krijgen tot informatie over werken in Europa en het VK. Naast het aanreiken van feiten stimuleert de Brexit Radar bedrijven tot een bredere kijk en na te denken over wat er elders aan de hand is. Door veranderende wet- en regelgeving op het vlak van belastingen, mobiliteit, data, toeleveringsketens en nog veel meer, kan vanuit de hele wereld een domino-effect optreden.

De Brexit Radar is vooral bedoeld voor particuliere bedrijven die niet beschikken over een grote interne fiscale functie en die binnen de dagelijkse bedrijfsvoering de ontwikkelingen in goede banen moeten zien te leiden. De Brexit Radar sluit aan op recente ontwikkelingen en is bedoeld om te ontzorgen en de aandacht te vestigen op punten waarover bedrijven misschien nog niet hebben nagedacht.

U werkt vooral samen met particuliere bedrijven. Welk effect heeft de Brexit het afgelopen jaar op hen gehad?

CH: Het was voor hen een uitdaging om inzicht te krijgen in de nieuwe voorschriften, zich daaraan aan te passen en concurrerend te blijven. Voor sommige bedrijven heeft dit geleid tot nieuwe mogelijkheden. Een kans om te kijken of hun model geschikt is voor het beoogde doel en op zoek te gaan naar efficiënte verbeteringen. Veel bedrijven vonden het nuttig om zich af te vragen of ze hun onderneming nog op dezelfde wijze zouden inrichten als in het verleden. Sommige bedrijven, met name winkels, zijn meer online gaan werken.

Het negatieve aspect betrof de invoering van nieuwe btw-regelingen en het bepalen hoe goederenvervoer over de nieuwe grens tussen het VK en de EU het beste geregeld kan worden. Ook is de inkoop van sommige producten lastiger geworden. Daarnaast moest een aantal bedrijven de standplaats van hun medewerkers herzien, nieuwe werkvergunningen invoeren en rekening houden met nieuwe fiscale profielen en risico's.

Is het midden- en kleinbedrijf beter toegerust om deze veranderingen bij te benen?

CH: Kleinere bedrijven zijn wendbaarder, van nature ondernemender en hebben in het recente verleden vaak diverse uitdagingen het hoofd geboden. Ik heb met klanten samengewerkt om hun bedrijfsmodel tegen het licht te houden en hun cruciale markten te onderzoeken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat hun bedrijfsstructuur past bij hun huidige succes en dat ze weten hoe ze moeten inspelen op nieuwe vreemde valuta-eisen.

Om dit op de juiste manier te doen en het overzicht bij veranderingen te bewaren, heeft u een goede relatie met uw adviseur nodig. Er is ontegenzeggelijk meer administratieve rompslomp, maar een adviseur kan u daarbij helpen.

Wat zijn de voornaamste belastingkwesties als gevolg van het Britse vertrek uit de EU?

CH: Veranderingen in indirecte belastingen – btw en klanten – houden iedereen bezig. De andere uitdaging betreft mensen: hoe kunt u medewerkers overplaatsen wanneer immigratievisa veranderen en sommige landsgrenzen gesloten blijven? Tegelijkertijd gaan bedrijven ook op zoek naar kansen en vragen ons hoe ze voormalige handelsbetrekkingen kunnen aanhalen en optimaal kunnen profiteren van de nieuwe relatie.

Tot slot vragen bedrijven steeds vaker wat de belastingdiensten gaan doen wanneer de pandemie voorbij is en ze de kosten van de economische stimuleringsmaatregelen moeten verhalen. We verwachten strenger toezicht en striktere naleving met betrekking tot transfer pricing en grensoverschrijdend betalingsverkeer. Daarom moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan de verplichtingen na de Brexit.

Wat is uw advies aan ondernemers die de ontwikkelingen rondom de Brexit proberen  te volgen en daarop in willen spelen?

CH: Neem de tijd om zicht te krijgen op uw knelpunten, maar houd de toekomst voor ogen. Denk na over waar de waarde voor uw bedrijf over enkele jaren waarschijnlijk vandaan komt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Uiteraard zullen er dringende problemen spelen die om een oplossing vragen. Maar los die op met het oog op de koers die u voor het bedrijf hebt uitgestippeld.

Na de coronacrisis gaan de grenzen en markten weer open en bedrijven moeten klaar staan om daarvan te profiteren. Focus daarbij op factoren die consumenten steeds belangrijker vinden, zoals duurzaamheid in de toeleveringsketen, om uw eigen bedrijf aantrekkelijk te maken te midden van de wereldwijde concurrentie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ontwikkelingen rondom de Brexit? Neem dan contact op het Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.