De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is online

10 maart 2021 - De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie helpt opdrachtgevers te beoordelen of een opdracht buiten dienstbetrekking, dus door een zelfstandige, mag worden uitgevoerd. Het doel van de webmodule is om te verduidelijken wat de regels voor het inhuren van zelfstandigen zijn en wanneer er loonheffing moet worden afgedragen. Hoewel er tot 1 oktober nog sprake is van een pilot, geeft de webmodule al wel inzicht in of het de moeite waard is om de arbeidsrelatie verder te (laten) onderzoeken.

Waar komt de webmodule vandaan?

Met ingang van 1 mei 2016 is bij de invoering van de Wet DBA, de VAR verklaring komen te vervallen. De VAR verklaring gaf de opdrachtgever in vrijwel 99% van de situaties een vrijwaring voor de loonheffingen. Na onrust uit de samenleving over de onzekerheid en onduidelijkheid die ontstond na het wegvallen van de VAR verklaring is een zogenaamd handhavingsmoratorium ingesteld. Dit betekent in de praktijk dat de Belastingdienst niet of nauwelijks controleert of kan controleren.

Gedurende de afgelopen jaren is geprobeerd nieuwe wet- en regelgeving te ontwikkelen om meer zekerheid te bieden rondom het inhuren van zelfstandigen. Na vele mogelijkheden te hebben overwogen is voorlopig de eindstand dat alleen de webmodule beoordeling arbeidsrelatie verder ontwikkeld gaat worden.

Wat houdt de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie in?

De webmodule is een online vragenlijst voor de opdrachtgever. Op basis van de antwoorden van de opdrachtgever beoordeeld de webmodule de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer.

Het doel van de webmodule is het (terug-) brengen van meer zekerheid en duidelijkheid. Wanneer volgens de webmodule sprake is van een zelfstandige, dan kan de “opdrachtgeversverklaring” worden afgegeven. Deze verklaring geeft een voorwaardelijke vrijwaring voor de loonheffingen. Echter, als bij een controle blijkt dat in de praktijk niet gewerkt wordt zoals aangegeven in de webmodule is de loonheffing alsnog van toepassing.

De pilot om de webmodule te testen is in januari van start gegaan, bekijk hier meer.

Wat is de status van de uitkomst van de webmodule?

De uitkomst van de webmodule heeft gedurende de pilot geen juridische status. U kunt dus geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst.

Na de zomer wordt de webmodule geëvalueerd. Het is dan de bedoeling dat per 1 oktober 2021 de webmodule echt live gaat en ook een juridische status krijgt.  Per 1 oktober 2021 zal dan ook de handhaving rondom het inhuren van zelfstandigen weer worden opgestart. De belastingdienst kan dan weer gericht onderzoeken en naheffen mocht zij van oordeel zijn dat sprake is van een werknemer in plaats van een zelfstandige. Op dit moment wordt er weliswaar gecontroleerd op zzp-ers maar kan de belastingdienst pas naheffen als de opdrachtgever kwaadwillend is. Dit is voor de belastingdienst heel lastig om aan te tonen.
Uit een eerste testfase met de webmodule was de uitkomst dat in ongeveer 50% van de situaties de webmodule een uitkomst had dat geen sprake was van een zelfstandige.

Wij raden iedereen die werkt met zelfstandigen aan om de webmodule in te vullen. De webmodule helpt u de relatie met de zelfstandige tegen het licht houden. Een onverwachte uitkomst kan dan aanleiding zijn om de arbeidsrelatie verder te (laten) onderzoeken. De volgende vragen kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:

  • U werkt nu met een goedgekeurde modelovereenkomst en de webmodule geeft aan dat toch sprake van een dienstbetrekking. Wat is nu leidend?
  • De webmodule geeft als uitkomst geeft dat er waarschijnlijk sprake is van een dienstbetrekking. Wat moet u doen?

De adviseurs van Mazars kunnen samen met u de uitkomsten van de webmodule beoordelen om zodoende een goede weging te maken van de uitkomst en de mogelijke risico’s.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over werken met zelfstandigen, de Wet DBA en de uitkomsten van de webmodule? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.