Verrekening loonheffingen en btw

1 april 2020 - Door de huidige corona-uitbraak komen veel ondernemingen in financiële problemen. Wellicht heeft u bij de Belastingdienst uitstel van betaling aangevraagd voor de belastingen die u de komende maanden moet betalen. Echter, wanneer u na het uitstel weer belasting moet gaan betalen, kan de volgende regeling u een cashflowvoordeel opleveren.

Wanneer u loonheffingen moet afdragen, maar ook een btw-teruggaaf verwacht bij uw volgende aangifte, dan is het mogelijk deze twee met elkaar te verrekenen onder voorwaarden. Dit kan een cashflowvoordeel opleveren, aangezien de loonheffingen op aangifte betaald moeten worden, maar de teruggaaf van de btw-teruggaaf altijd een aantal weken op zich laat wachten.

Indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, komt u in aanmerking voor verrekening van loonheffingen met een btw-teruggaaf.

  • U heeft de aangifte loonheffingen waarmee u de btw-teruggaaf wilt verrekenen, op tijd gedaan, evenals uw btw-aangifte.
  • Het aangiftetijdvak van uw aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw waarvoor u de teruggaaf krijgt. Dus de aangifte loonheffingen voor het aangiftetijdvak juni 2020 kan verrekend worden met de btw-aangifte voor het 2e kwartaal van 2020.
  • U doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.
  • U heeft geen andere openstaande belastingschulden.

In het kader van het verzoek tot verrekening wordt tevens uitstel van betaling aangevraagd voor de loonheffingen tot het moment van de verrekening. Zodra de teruggaafbeschikking voor de btw is vastgesteld door de Belastingdienst, zullen de bedragen worden verrekend. Let op dat het uitstel van betaling voor de loonheffingen maximaal geldt voor het bedrag van de btw-teruggaaf. Indien de loonheffingen hoger zijn dan de btw-teruggaaf, dient het meerdere aan loonheffingen op tijd betaald worden. Indien de btw-teruggaaf hoger is dan de te betalen loonheffingen, dan zal het restant aan u worden uitbetaald.

Wij helpen u uiteraard graag bij het aanvragen van deze verrekening om zo een cashflowvoordeel voor u te genereren. Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij het graag. Ook denken we graag mee om te kijken of er andere mogelijkheden voor u zijn om uw huidige cashflowpositie te verbeteren.

Bekijk ook: De impact van het coronavirus op de cashflow van uw onderneming

Aanpassing aangiftetijdvak

Bent u als ondernemer op zoek naar mogelijkheden om uw cashflowpositie te verbeteren? Wanneer u op dit moment uw btw-aangifte ieder kwartaal doet en uw btw-aangifte meestal resulteert in een teruggaaf, dan is het wellicht gunstig om uw btw-aangifte maandelijks in te dienen. U beschikt dan immers eerder over de btw-teruggaaf, dan wanneer u op kwartaalbasis uw aangifte indient.

Houd er wel rekening mee dat dit leidt tot een extra administratieve last. U moet dan immers 12 maandaangiften per jaar indienen in plaats van 4 kwartaalaangiften. Wanneer het cashflowvoordeel echter opweegt tegen deze administratieve lasten, dan adviseren we u om het aangiftetijdvak te wijzigen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Uiteraard zijn we graag bereid u hierbij te assisteren. Ook denken we graag mee om te kijken of er andere mogelijkheden voor u zijn om uw huidige cashflowpositie te verbeteren.

Bepalen moment factureren

Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw cashflowpositie te verbeteren in de coronacrisis? Door uw moment van facturering slim te kiezen, kunt u de af te dragen btw in sommige gevallen simpel een aantal maanden uitstellen.

U moet uw factuur uiterlijk de vijftiende dag na de maand waarin u de goederen of diensten heeft geleverd aan uw klant sturen. Wanneer u bijvoorbeeld op 31 maart goederen of diensten aan uw klant levert, kunt u dezelfde dag nog een factuur opmaken en aan uw klant sturen. De verschuldigde btw dient dan aangegeven te worden in de btw-aangifte van het eerste kwartaal. De verschuldigde btw moet uiterlijk 30 april worden afgedragen aan de Belastingdienst. Wacht u echter met het opmaken en uitreiken van uw factuur tot 1 april, dan hoeft deze factuur pas in de btw-aangifte van het tweede kwartaal aangeven te worden. De btw moet dan pas uiterlijk 31 juli afgedragen te worden aan de Belastingdienst.

Zo ziet u dat door het slim kiezen van het moment van facturering, u de verschuldigde btw pas 3 maanden later aan de Belastingdienst hoeft af te dragen. Zolang u de factuur uiterlijk de vijftiende dag na de maand waarin u de goederen of diensten heeft geleverd uitreikt aan uw klant, kunt u met dit moment spelen. Zeker in deze lastige tijd, waarin uw cashflow onder druk komt te staan, is dit een vrij simpele manier om uw cashflowpositie te verbeteren. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook denken we graag mee om te kijken of er andere mogelijkheden voor u zijn om uw huidige cashflowpositie te verbeteren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw Mazars contactpersoon. Deze kan u desgewenst ondersteunen bij het indienen van aanvragen of u in contact brengen met onze specialisten. Wij helpen u graag verder.