Coronacrisis: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

1 april 2020 – We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Premier Mark Rutte maakte tijdens de persconferentie van 31 maart bekend dat de genomen maatregelen zeker nog tot 28 april van kracht blijven. De crisis heeft grote gevolgen voor ondernemers, ook op het gebied van douane-aangelegenheden.

Wij zetten de meest relevante maatregelen voor u op een rij:

Uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van omzetbelasting (btw), accijns en douanerechten. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de coronamaatregelen eindigen.

Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunt u aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd. Voor btw bij invoer die niet verlegd is, geldt eveneens een uitstelmogelijkheid.

Boetes

Wanneer er geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de Douane geen boete op voor het niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis.

Wettelijke termijnen

De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).

Bedrijven mogen bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro forma indienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn zal rekening met de omstandigheden gehouden worden.

Vergunningen

Er zal speciale aandacht zijn voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid.

De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan moet u de uitstel van behandeling eveneens aanvragen via de EU Trader Portal en voor AEO-aanvragen via de EU Customs Trader Portal. 

Niet in de Unie gevestigde exporteur

De implementatie van de Exporter of Record regelgeving in Nederland wordt uitgesteld tot nader order door de overheid. Dit betekent dat het zelfs na 1 april 2020 nog steeds is toegestaan dat een niet in de EU gevestigde entiteit optreedt als geregistreerde exporteur. Dit zal worden toegestaan tot de vijftiende dag van de maand die volgt op de maand waarin de regering de maatregelen, die zijn geïmplementeerd met betrekking tot het coronavirus, heeft beëindigd.

Meer weten?

Er zullen zeer waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. Wilt u een beroep doen op één of meer van deze maatregelen? Neem dan contact op met Eline Polak, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 23 25. Zij helpt u graag verder.