De fiscale coronareserve

3 juni 2020 – Het kabinet heeft een aantal aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd ter bestrijding van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van financiële ruimte aan bedrijven en ondernemers. Eén van de maatregelen is de invoering van een coronareserve in de vennootschapsbelasting.

Deze reserve maakt het mogelijk een verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 versneld te kunnen verrekenen met het resultaat over 2019. Normaal gesproken kan het verlies over 2020 pas worden verrekend met het resultaat over 2019 wanneer de aanslag vennootschapsbelasting over 2019 definitief is vastgesteld en de aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend.

FISCALE MAATREGEL

Door deze fiscale maatregel kan het te verwachten verlies over 2020 in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 van de winst in 2019 worden afgetrokken. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Daarnaast kan nu al een teruggave van de eerder over 2019 betaalde vennootschapsbelasting door middel van een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 worden gevraagd.

Voor het vormen van een coronareserve in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020
  • Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020
  • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve
  • De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen
  • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves

MEER WETEN?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eric Klein Hesseling per email of per telefoon +31 (0)88 277 23 84 of met Erik Stroeve per email of per telefoon +31 (0)88 277 24 55. Zij helpen u graag verder.