Update: Direct inzicht in de impact van het coronavirus op de cashflow van uw onderneming

Door de gevolgen van het coronavirus is er veel veranderd in korte tijd. Voor uw bedrijfsvoering is het essentieel om eenvoudig en snel goed inzicht te krijgen in de impact van verschillende scenario’s op uw liquiditeit.

Denk daarbij aan: af- en toename van omzet / variabele kosten, later betalende klanten, het later betalen van leveranciers, uitstel bank-aflossingen, uitstel aflossing andere financiers, bijstorten aandeelhouders, uitstel van belastingen en de impact van de NOW-maatregel.

Mazars’ Data Analytics & Insights team heeft voor ondernemers op haar Mazars Analytics Platform (MAP) de MAP Cashflow ontwikkeld waarmee ondernemers snel een flexibele scenario analyse tool beschikbaar hebben om op basis van de eigen data, diverse mogelijke gevolgen van het coronavirus te simuleren en de verwachte impact daarvan op hun cashflow inzichtelijk te krijgen.

Wat ziet u op het dashboard? 

Op het dashboard zijn twee lijnen zichtbaar, namelijk: Cashflow Gap en Expected Cashflow Gap, gebaseerd op uw eigen data. De Cashflow Gap lijn betreft de cumulatieve stand van uw ontvangsten en betalingen gedurende het jaar. De Expected Cashflow Gap betreft de cumulatieve stand van uw ontvangsten en betalingen gedurende het jaar, inclusief de verschillende scenario parameters die beschikbaar zijn in het dashboard.

Als beginstand, voor zowel Cashflow Gap als Expected Cashflow Gap, wordt de cashstand per 31-12-2019 gebruikt, om zo een scenario te kunnen maken over 2020. De Expected Cashflow Gap kunt u zelf beïnvloeden middels de verschillende parameters op basis van uw verwachtingen voor uw eigen onderneming. De mogelijke impact op uw cashflow wordt hiermee snel duidelijk.

Tekst gaat verder onder de video

Zelf uitproberen?

GA NAAR ONZE MAP CASHFLOW

In de tool kunnen voor de scenario analyse twee soorten parameters worden gebruikt:

 • Marktontwikkeling parameters 
  • Postponements - Collection (in days): Aantal dagen dat uw klanten naar verwachting later zullen betalen;
  • Impact Analysis – De af- en toename in omzet / variabele kosten die voor uw organisatie / sector van toepassing is. De vaste kosten per maand in miljoenen deze wordt niet gemuteerd voor af- en toenamen in omzet en fungeert als constante in de analyse; 
 • Cashflow-verhogende parameters
  • Postponements - Payment (in days): Aantal dagen dat u uw leveranciers naar verwachting later zult betalen;
  • Bank Loan Delay (in days): Aantal dagen dat u uw bank naar verwachting later zult betalen en wanneer dat in gaat;
  • Other Loan Delay (in days): Aantal dagen dat u uw andere financiers naar verwachting later zult betalen (denk aan verhuurders, verzekeraars, leasemaatschappij) en wanneer dat in gaat;
  • Equity Contributions: Bijstorting in euro’s van uw aandeelhouder en wanneer dat in gaat;
  • Tax Payment Delay (in days):  Aantal dagen dat u uw belasting naar verwachting later zult betalen;
  • NOW Contribution : Percentage omzetverlies waarvoor de NOW is aangevraagd;
  • Start Date NOW: Betreft de dag dat uw Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid regeling is ingegaan (rekening houdend met een eigen risico van twee weken), betreft voorschot van 80%.

Hoe werkt het?

Om het dashboard voor u beschikbaar te maken hebben wij een standaard data extractie nodig vanuit uw bankportal, de zogenaamde CAMT.053 files (format: xml) over het boekjaar 2019 (1-1 tot en met 31-12). De handleiding voor het exporteren van CAMT.053 bestanden is op te vragen via het contactformulier of via uw contactpersoon binnen Mazars. Uiteraard zien wij toe op de vertrouwelijke behandeling van uw data.

Daarnaast hebben we een Microsoft emailadres nodig van een contactpersoon binnen uw organisatie om het dashboard via Power BI Online met u te delen. U kunt dan zelf de impact-analyses uitvoeren, eventueel met uitleg of onder begeleiding van een van onze experts.

Als wij uw bestand tijdig ontvangen en er is een Microsoft account beschikbaar dan kunnen wij uw dashboard in principe binnen een dag aanleveren.

Interesse?

Heeft u interesse in onze MAP Cashflow? Vul dan hieronder het contactformulier in of neem contact op met uw contactpersoon binnen Mazars. Wij nemen dan contact met u op om u te informeren over de werkwijze.

Uw persoonsgegevens worden door Mazars Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke, verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als u een verplicht veld leeg laat, kan uw verzoek mogelijk niet verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw verzoek te kunnen verwerken.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om aanwijzingen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in ernstige mate raakt.